Quantcast

Test osobowości ONLINE. Jaki masz typ osobowości?

Test osobowości ONLINE. Jaki masz typ osobowości?

Test osobowości ONLINE. Jaki masz typ osobowości?

Od zarania dziejów ludzie próbowali opisać samych siebie. Jednym z bardziej znanych testów osobowości jest podział wg Hipokratesa, który wyróżnił cztery temperamenty, inaczej typy osobowości: sangwinik, choleryk, flegmatyk i melancholik. Te 4 temperamenty dały podstawy do dalszych poszukiwań m.in. dla Carla Junga, który propagował pojęcia ekstrawertyzm i introwertyzm.

Reklama

Obecnie można wykonać test osobowości online, aby poznać lepiej swój charakter, określić cechy osobowości lub zmierzyć swoją zdolność do empatii. Osoby wykonujące test osobowości online wykorzystują popularny test MBTI jako podpowiedź przy wyborze odpowiedniego zawodu.

Test MBTI, czyli Wskaźnik Osobowości Myers-Briggs, oparto na badaniach psychologa Carla Junga. Szczegółowego opracowania dokonały dwie panie: matka i córka – Isabel Briggs Myers i Katherine Cook Briggs. Ich praca, jest kontynuacją nieustannego poszukiwania idealnego opisu typów osobowości.

4 typy osobowości: charakterystyka

W ocenie relacji z innymi ludźmi często spotykamy się z pytaniem: „którym typem osobowości jesteś?”. Chociaż zazwyczaj dobrze znamy swój charakter i wiemy, jakie są nasze silne i słabe strony, niemniej nie zawsze potrafimy nazwać je konkretnym typem osobowości.

 • Typ osobowości sangwinik:

Typ osobowości określany mianem sangwinik, jest przede wszystkim wygadany, pełen poczucia humoru  i spontanicznych działań. Sangwinicy są weseli i tą energią przyciągają do siebie ludzi. Znani są ze swojej ciekawości świata, którą realizują m.in. poprzez kontakt ze słuchaczami, ponieważ są świetnymi opowiadaczami historii. Sangwinicy wyznają zasadę: "carpe diem" (chwytaj dzień), skupiają się na „tu i teraz”. Zazwyczaj mają szczere serce i nie krzywdzą nikogo celowo.

Sangwinicy niestety bywają także zmienni w emocjach i w stylu bycia, co jest odbierane jako zachowanie dziecinne. Ich mocną stroną jest optymizm i jasne wyrażanie emocji, choć czasem wprowadzają wokół siebie chaos. Można natomiast oczekiwać, że sangwinicy pomogą w rozwiązaniu problemów wymagających innowacyjnego spojrzenia, bo dla nich po prostu nie ma rzeczy niemożliwych.

 • Typ osobowości choleryk:

Typ osobowości określany jako choleryk to mocna i dynamiczna osobowość. Taki człowiek jest aktywny, poszukuje  ciągłych zmian i wyzwań. Trudno mu znieść swoje i cudze błędy, a gdy takie się przydarzą, czuje silną potrzebę by je naprawić. Ten typ osobowości ma silną wolę, jest uparty i zdecydowanie wyraża swoje zdanie. Choleryków trudno zniechęcić, jeśli już podjęli jakąś decyzję i działanie.

Cholerycy lubią niezależność, ale nie są odludkami. Wręcz przeciwnie, gdyż ich ekstrawertyzm przyciąga ludzi i wzbudza zaufanie. Warto wiedzieć, że wbrew stereotypom cholerycy patrzą na świat z optymizmem i widzą go w kolorowych barwach. Trzeba jednak uważać, ponieważ ten typ osobowości łatwo wyprowadzić z równowagi, szczególnie gdy zaburzy się ich zaplanowany proces działania.

 • Typ osobowości flegmatyk:

Typ osobowości zwany flegmatykiem wyróżnia się spokojem i opanowaniem. Osoby o takim usposobieniu podchodzą do wielu spraw na chłodno, są powściągliwe w emocjach i ferowaniu osądów. Flegmatycy są w pewnym sensie beztroscy, ponieważ nie przejmują się rzeczami zbędnymi, bardziej niż jest to konieczne. Ich cechą charakterystyczną jest cierpliwość do innych osób, także do tych wybuchowych i chaotycznych.

Flegmatycy rzadko zabierają głos, są introwertykami i jako tacy obserwują uważnie rzeczywistość i zapamiętują szczegóły. Ten typ osobowości znany jest z głębokiego przeżywania emocji, którymi nie dzielą się ze światem zewnętrznym zbyt często. Są za to świetnymi słuchaczami i wyróżniają się empatią i troską. Starając się zachować neutralność mają niestety problemy z szybkim i stanowczym podejmowaniem decyzji. Flegmatycy przeznaczają sporo czasu na dokładną analizę i przemyślenie decyzji, rozważenie wszystkich opcji przed rozpoczęciem działań.

 • Typ osobowości melancholik:

Typ osobowości zwany melancholicznym wyróżnia się tym, że często oddaje się myślom filozoficznym i poetyckim, skupiając się na tym, co umyka pozostałym typom osobowości. Melancholicy głęboko analizują swoje otoczenie i sytuacje, w jakich stawia ich życie i inni ludzie. Z tego powodu wśród melancholików jest wiele osób z zadatkami na wynalazców i geniuszy, ponieważ wyciągają szczególne wnioski z otaczającej ich rzeczywistości.

Melancholicy są utalentowani i twórczy, co w połączeniu z umiejętnościami obserwacji i analizy, daje znaczny potencjał do działań artystycznych i nowych odkryć. Typ osobowości melancholiczny charakteryzuje silną determinacją i sumiennością działań, a także skłonnością do poświęceń jeśli wymaga tego obrany cel. Melancholicy zwracają uwagę na swoje emocje i na nastroje ludzi wokół. Często także idealizują świat, a gdy rzeczywistość odbiega od tego idealnego obrazu, lubią narzekać i patrzeć na życie przez pryzmat niepowodzeń.

Test osobowości: MBTI

Test MBTI ocenia osobowość uwzględniając jej 4 aspekty.

 1. Jako pierwszy mierzymy wymiar E-I (E - ekstrawersja oraz I - introwersja), czyli to, skąd czerpiemy energię i gdzie kierujemy swoją uwagę.
 2. Drugi badany wymiar to układ S-N (poznanie z ang. sensing i intuicja z ang. intuition), czyli to, w jaki sposób gromadzimy informacje i jakim ufamy.
 3. Trzeci wymiar to T-F (T- myślenia od ang. thinking i F - odczuwanie od ang. feeling), czyli to, w jaki sposób wolimy podejmować decyzje.
 4. Ostatni – czwarty badany wymiar, to J-P (J - osądzanie z ang. judging i P - obserwacja P z ang. perceiving), czyli to jaki preferujemy styl życia i pracy oraz w jaki sposób radzimy sobie z otaczającym nas światem.

Na podstawie badania tych czterech wymiarów określane są litery, które symbolizują, jakie cechy są w tym przypadku dominującymi. Po uzyskaniu cząstkowych wyników, składamy poszczególne litery, tak aby uzyskać całość identyfikatora. W ten sposób uzyskujemy wynik, czyli nasz typ osobowości zostaje określony jako jeden z 16 najczęściej spotykanych typów osobowości:

 • ISTJ,
 • ISTP,
 • ISFJ,
 • ISFP,
 • INFJ,
 • INFP,
 • INTJ,
 • INTP,
 • ESTP,
 • ESTJ,
 • ESFP,
 • ESFJ,
 • ENFP,
 • ENFJ,
 • ENTJ,
 • ENTP.

Brzmi to zagadkowo, ale wystarczy kilka słów wyjaśnienia, by określić swój typ osobowości MBTI. Najważniejszy jest wybór 4 aspektów mówiących o naszym typie osobowości. Z każdego działu zostaje wybrana jedna litera, która jest składową jednego z 16 wspomnianych wyżej kodów.

Jeśli przeprowadzamy test osobowości online, wynik i opis typu osobowości ukaże nam się automatycznie po zakończeniu fazy pytań. Warto pamiętać, że interpretacja, analiza i dogłębne wytyczne to zadanie specjalisty (psychologa).

Podczas testu określającego typ osobowości pojawiają się szczegółowe pytania, badające cztery różne kwestie.

 1. Na pierwszym poziomie pytania mają na celu określić m.in. to, skąd czerpiemy energię i gdzie kierujemy swoją uwagę. Badamy więc to, czy kierujemy energię na zewnątrz do ludzi i otoczenia, czy raczej skupiamy się na swoim wewnętrznym świecie? Dwoma możliwymi biegunami postaw jest tu ekstrawertyzm i introwertyzm.
 2. Na drugim poziomie natrafimy na pytania badające nasz sposób poznania i preferencje co do gromadzenia informacji i ich przetwarzania. Wybór jest tu pomiędzy realizmem, czyli skupianiem się na faktach, a intuicją, czyli poszukiwaniem kreatywnych, jeszcze nie sprawdzonych rozwiązań.
 3. Trzeci poziom badania typu osobowości to próba określenia, w jaki sposób wolimy podejmować decyzje: kierujemy się logiką i spraw sprawiedliwością, czy uczuciami? Tutaj typy osobowości dzielą się na te działające według serca i te kierujące się rozumem.
 4. Czwarty poziom dotyczy stylu życia i pracy, a dokładniej sposobu, w jaki radzimy sobie z otaczającym światem. Wyznaczono tu dwie odrębne postawy. Pierwszą z nich jest osądzanie (ang. judging) – to postawa osób, które lubią planować i mają swoje życie pod kontrolą. Takie osoby są zorganizowane i przygotowane na różne sytuacje, tworzą plany, trzymają się swoich zasad. Druga postawa to obserwacja (z ang. perceiving), która cechuje ludzi lubiących mieć dużo możliwości i podejmujących spontaniczne działania. Takie osoby są bardzo elastyczne, szczególnie jeśli chodzi o planowanie i tzw. "życie chwilą".

Test osobowości MBTI wykonany online kończy się wskazaniem kodu złożonego z czterech liter, który przypisany jest do jednej z 16 typów osobowości. Otrzymany wynik  mówi wiele o naszym charakterze i stylu życia. Uzyskany identyfikator typu osobowości pomaga zrozumieć własne postępowanie, decyzje i predyspozycje zawodowe.

Od zarania dziejów ludzie próbowali opisać samych siebie.
Źródło: Zdjęcie poglądowe
Reklama
Reklama