Kontakt

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji skontaktuj się :

Reklama, Marketing:

e-mail: reklama@styl.fm
tel. +48 22 627 37 58

Redakcja, Patronaty Medialne:

e-mail: redakcja@styl.fm
tel. +48 22 627 37 58
Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach prasowych.

Adres siedziby:

00-895 Warszawa
ul. Biała 4 lok. 34C
tel: (22) 627 37 58

NIP: 897-172-94-52
REGON: 020512760

Spółka Digital Avenue S.A. zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000282571.
Wysokość kapitału zakładowego: 1 271 002,70 zł

e-mail: info@digitalavenue.pl

Adres korespondencyjny:

00-895 Warszawa
ul. Biała 4 lok. 34C
e-mail: biuro@styl.fm
tel: (22) 627 37 58