Kontakt

Jeśli chcesz uzyskać więcej informacji skontaktuj się :

Reklama, Marketing:

e-mail: [email protected]

Redakcja, Patronaty Medialne:

e-mail: [email protected]
Redakcja zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w informacjach prasowych.

Adres siedziby:

00-057 Warszawa
Plac Dąbrowskiego 1

NIP: 527-289-32-85
REGON: 383354600

Spółka Digital Avenue sp. z o.o. zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez XII Wydział Gospodarczy Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy w Warszawie pod numerem KRS 0000786218.
Wysokość kapitału zakładowego: 60 000 zł

e-mail: [email protected]