osobowość

Perfekcjonizm  – wada czy zaleta?
Perfekcjonizm – wada czy zaleta?

Perfekcjonistów cechuje przede wszystkim stawianie wysokich wymagań zarówno w stosunku do siebie, dążenie do bycia jak najlepszym i duża podatność na krytykę. Osoba taka za wszelka cenę dąży do osiągnięcia celu, który sobie wytyczyła nawet jeśli ów założenia są trudne do osiągnięcia lub skrajnie wyidealizowane. Niebezpieczeństwo pojawia się, jeśli spełnienie ów wymagań kończy się porażką.Wówczas powoduje to rozterki, depresję czy nawet spadek oceny własnej wartości.

Nd. 22 lipca

Romantyk kontra macho – za co ich kochamy?
Romantyk kontra macho – za co ich kochamy?

Co sprawia, że to właśnie dla nich serca niewiast dosłownie "miękną". Wygląd? Charakter? Czy maniery? Pora rozwikłać tą zagadkę!

Śr. 7 września