Zgłoś naruszenie


Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Pytania » Ciężarówki i Mamuśki » Ciąża, poród, połóg
 • Gość 2009-06-22 o godz. 00:55, odsłony: 28688 0

  Czy pracodawca może odmówić udzielenia urlopu wychowawczego?

  Wiem, że jeśli chciałabym pójść na wychowawczy zaraz po macierzyńskim i złożę w odpowiednim czasie odpowiedni wniosek, pracodawca nie może mi odmówić udzielenia urlopu wychowawczego :)

  nie mogę się natomiast nigdzie doszukać, jak to jest, jeśli będę chciała pójść na wychowawczy za jakiś czas?
  tzn. po 16 tygodniach macierzyńskiego wracam normalnie do pracy i na przykład za pół roku czy rok biorę kilka miesięcy wychowawczego. Da się tak? Czy wówczas pracodawca również nie może odmówić?

  Odpowiedzi (6) Kategoria: Ciężarówki i Mamuśki :: Ciąża, poród, połóg Ostatnia odpowiedź: 2009-08-13, 04:14:52 Tagi: , , , ,

Odpowiedz
Dodaj odpowiedź
Najnowsze / Najstarsze

Wybrana odpowiedź

Najwyżej ocenione odpowiedzi

Odpowiedzi

Dar_ma 2009-06-22 o godz. 01:55 0

Znalazłam ciekawy artykul o urlopach, może się przyda :)

http://www.rzeczpospolita.pl/dodatki/firma_060705/firma_a_2.html

Małgorzata B. 2009-06-24 o godz. 14:53 0

Pracodawca nie może odmowić Ci skorzystania z urlopu wychowawczego, w żadnym wypadku (oczywiście przy spełnieniu określinych prawem warunków)
Art. 186. § 1. Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.
§ 2. Pracownik mający okres zatrudnienia określony w § 1, bez względu na to, czy korzystał z urlopu wychowawczego przewidzianego w tym przepisie, może skorzystać z urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez dziecko 18 roku życia, jeżeli z powodu stanu zdrowia potwierdzonego orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności dziecko wymaga osobistej opieki pracownika.
§ 3. Rodzice lub opiekunowie dziecka spełniający warunki do korzystania z urlopu wychowawczego mogą jednocześnie korzystać z takiego urlopu przez okres nieprzekraczający 3 miesięcy.
§ 4. Urlopu wychowawczego udziela się na wniosek pracownika.
§ 5. Urlop wychowawczy może być wykorzystany najwyżej w 4 częściach.

Gość 2009-06-30 o godz. 02:35 0

Dziękuję za odpowiedzi :)

Gość 2009-07-22 o godz. 18:05 0

Małgorzata B. napisał(a):[Art. 186. § 1. Pracownik zatrudniony co najmniej 6 miesięcy ma prawo do urlopu wychowawczego w wymiarze do 3 lat w celu sprawowania osobistej opieki nad dzieckiem, nie dłużej jednak niż do ukończenia przez nie 4 roku życia. Do sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia.
czy do tych 6 miesięcy wlicza się także zwolnienie lekarskie ( w moim przypadku zwolneinie z powodu ciąży?).pracowałam przed zajściem w ciążę 4 miesiące a póżniej byłam 8 miesięcy na zwolnieiu (pratkltycznie całą ciążę). czy przysługuje mi zatem uropl wychowawczy? (nie pracowałam nigdzie wcześniej).
na ile wcześniej powinnam złożyć podanie o urlop wychowawczy?

Małgorzata B. 2009-07-22 o godz. 19:10 0

Przesłanką prawa do urlopu wychowawczego jest pozostawanie w stosunku pracy i posiadanie co najmniej sześciomiesięcznego okresu zatrudnienia. Okres zatrudnienia obliczany jest przez zsumowanie wszystkich okresów zatrudnienia z wszystkich zakładów pracy bez względu na wymiar czasu pracy, długość przerw w zatrudnieniu i sposób ustania stosunku pracy. Do okresu tego wlicza się także okres urlopu macierzyńskiego, jak również okresy, w których pracownica nie świadczyła pracy z powodu choroby.

Urlopu wychowawczego udziela pracodawca wyłącznie na pisemny wniosek pracownika. Może on być złożony niezwłocznie po wykorzystaniu urlopu macierzyńskiego (wyr. SN z 24.02.1998 r., I PKN 542/97, OSNAPiUS 1999/3/89). Pracodawca ma obowiązek udzielenia urlopu we wskazanym terminie. Zgodnie z rozp. MGPiPS z 16.12.2003 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania urlopu wychowawczego (Dz. U. Nr 230, poz. 2291) wniosek o udzielenie urlopu składa się pracodawcy na dwa tygodnie przed rozpoczęciem okresu, w którym zamierza się korzystać z tego urlopu. We wniosku pracownik wskazuje datę rozpoczęcia i zakończenia urlopu oraz okres urlopu wychowawczego, który dotychczas został wykorzystany na dziecko. Do wniosku dołącza się oświadczenie drugiego z rodziców lub opiekunów dziecka o braku zamiaru korzystania z urlopu wychowawczego przez okres wskazany we wniosku. Oświadczenie nie jest wymagane w razie ograniczenia lub pozbawienia drugiego z rodziców władzy rodzicielskiej, ograniczenia lub zwolnienia z opieki drugiego z opiekunów dziecka, gdy zachodzą niedające się usunąć przeszkody do uzyskania takiego oświadczenia.

Nie wiem w jakiej jesteś sytuacji, ale musisz pamiętac, iż pracownikowi zatrudnionemu na podstawie umowy o pracę: 1) na okres próbny, 2) na czas określony, 3) na czas wykonania określonej pracy, pracodawca udziela urlopu na czas nie dłuższy niż do końca okresu, na jaki zawarta została umowa. Natomiast pracownik, który złożył wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego po wypowiedzeniu umowy, pracodawca udziela tego urlopu na czas nie dłuższy niż do dnia rozwiązania tej umowy wskutek upływu okresu wypowiedzenia.

Akna74 2009-08-13 o godz. 04:14 0

podanie o wychowawczy trzeba złozyc 2 tygodnie przed prawda? a jesli po macierzynskim ide na zaległy urlop wypoczynkowy to moge złożyc podanie o wychowawczy 2 tygodnie przed koncem urlopu wypoczynkowego? czy lepeij jeszcze na macierzynskim?
Mam umowe na czas okreslony z 2 tygodniowym wypowiedzeniem dlatego sie martwie..;-(

Odpowiedz
Podobne tematy
Kategorie pytań