Quantcast
Odpowiedz na pytanie
Zamknij Dodaj odpowiedź
Gość 2013-11-06 o godz. 08:08
0

No wlasnie tez znalazlam tylko tyle. A mnie chodzi o to czy moja forma jest akceptowalna wg prawa? szczegolowo opisalam to tutaj:
http://forum.styl.fm/s2/potrzebuje-pomocy-specjalisty-prawa-pracy-vt69257.htm

Odpowiedz
Gość 2013-11-06 o godz. 08:04
0

Z urlopu można zrezygnować .

Pracownik może zrezygnować z urlopu wychowawczego:
• w każdym czasie – za zgodą pracodawcy,
• po uprzednim zawiadomieniu pracodawcy – najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy (art. 1863 kodeksu pracy).
Pracownik ma prawo zrezygnować z całego udzielonego urlopu albo z jego części. Pracodawca musi przyjąć pracownika z powrotem do pracy, jeżeli zawiadomi go on o zamiarze podjęcia pracy najpóźniej na 30 dni przed terminem podjęcia pracy.
Oświadczenie pracownika o rezygnacji z urlopu może mieć formę ustną albo pisemną. Forma pisemna jest wskazana ze względów dowodowych. Pracownik nie ma obowiązku uzasadniania rezygnacji z urlopu. Nie jest też wymagany ani minimalny okres wykorzystania przez niego urlopu, ani wykorzystanie pozostałej części urlopu przez drugiego z rodziców lub opiekunów.
Należy odróżnić rezygnację z urlopu od wycofania wniosku o udzielenie urlopu. Pracownik może wycofać wniosek o udzielenie urlopu wychowawczego nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem tego urlopu. Wymagana jest forma pisemna wycofania wniosku, ale nie ma obowiązku podawania przyczyny.

Tyle znalazłam póki co.

Odpowiedz
Odpowiedz na pytanie