Rodzina Magdaleny Żuk wydaje kolejne oświadczenie. "Do dnia dzisiejszego NIE ZNAMY WYNIKÓW sekcji zwłok"

Rodzina Magdaleny Żuk wydaje kolejne oświadczenie. "Do dnia dzisiejszego NIE ZNAMY WYNIKÓW sekcji zwłok"

Kilka dni temu Prokuratura Okręgowa w Jeleniej Górze zdecydowała o przedłużeniu o trzy miesiące śledztwa w sprawie tajemniczej śmierci Magdaleny Żuk. Przypomnijmy, że 27-latka zmarła 30 kwietnia w egipskim kurorcie. 

Reklama

Dziś, pogrążona w żałobie rodzinna zaapelowała do ministra sprawiedliwości Zbigniewa Ziobry o ponowne skontaktowanie się  z Prokuratorem Generalnym Egiptu. Dodatkowo wydała oświadczenie, w którym podkreśla, że do tej pory nie zna wyników sekcji zwłok dziewczyny...

"Szanowni Państwo!                  

Jako rodzice i siostry tragicznie zmarłej Magdaleny Żuk wobec szeregu pytań, które do nas napływają związanych z publikowanymi w internecie i mediach nie polegającymi na prawdzie tezami pragniemy złożyć poniższe oświadczenie.

W pierwszej kolejności chcielibyśmy podziękować tym, którzy starali i nadal starają się nam pomóc. W szczególności podziękowania należą się osobie, która wystosowała petycję o zainteresowanie się sprawą do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy jak i tym wszystkim, którzy się pod nią podpisali.

Jesteśmy zawiedzeni i zaniepokojeni faktem, że śledztwo stoi w miejscu z powodu postawy strony egipskiej. Pomimo wykonania w bardzo krótkim czasie przez nasze organy śledcze szeregu czynności procesowych i pozaprocesowych na terenie kraju, które zmierzają do rzetelnego wyjaśnienia sprawy śmierci Magdy Arabska Republika Egiptu de facto w ogóle nie współpracuje w tej sprawie z naszymi organami ścigania. Zauważalny i znamienny dla nas jest brak poszanowania po stronie egipskiej zasad szybkości, obiektywizmu i staranności współdziałania w wyjaśnieniu tej sprawy.

 Do dnia dzisiejszego nie znamy wyników sekcji zwłok Magdy przeprowadzonych na terenie Egiptu, w tym wyników badań toksykologicznych, które dla wyjaśnienia tej sprawy pozostają kluczowe. Strona egipska mimo żywiołowych deklaracji pomocy i chęci wyjaśnienia sprawy nie przekazała żadnych nagrań audio-wizualnych z miejsc w których rozgrywał się dramat Magdy, a o których zabezpieczenie i przekazanie stronie polskiej już w pierwszych dniach  w sposób przewidziany przepisami prawa wnosili nasi pełnomocnicy.

Strona egipska nie przekazała stronie polskiej także żadnych dokumentów istotnych z punktu widzenia toczącego się postępowania.

Jesteśmy przekonani, że jedynym celem służącym stronie egipskiej jest wykazanie, że Magda była chora psychicznie. Co jednak najważniejsze u Magdy nie stwierdzono nigdy żadnych problemów natury psychicznej, o czym mówiliśmy od samego początku. Podzielamy Państwa zapatrywania, że takie przedstawienie obrazu Ś.P. Magdy i jej powtarzanie służy wyłącznie interesom biur podróży i Egiptu żyjącego z turystyki. Jasnym jest bowiem, że  medialne opisywanie już na pierwszy rzut oka niejasnych okoliczności śmierci naszej córki i siostry godzi w żywotne interesy majątkowe zainteresowanych.

Z tej racji zwracamy się z uprzejmą prośbą o pomoc do  Pana Prokuratora Generalnego Zbigniewa Ziobry o nawiązanie ponownego kontaktu z Prokuratorem Generalnym Egiptu i wyjaśnienie z jakich przyczyn nie przekazywane są w ogóle żadne materiały z Egiptu, w tym protokoły przesłuchań świadków oraz zabezpieczony monitoring. Wiemy, że nasi Prokuratorzy w dalszych czynnościach śledczych są uzależnieni od tego, co i kiedy przekaże im strona Egipska. Stąd też nasz apel o rozważenie zorganizowania wyjazdu polskiej delegacji śledczych do Egiptu w celu bezpośredniego przeprowadzenia tamże przesłuchań istotnych dla śledztwa osób. W naszej ocenie wystarczyłaby dobra wola, której zabrakło aby w tak ważnej sprawie móc uczestniczyć w czynnościach śledztwa poprzez wideokonferencje lub chociażby uzyskać materiały audio-video z przesłuchań kluczowych świadków. W miejsce tego do chwili obecnej nie przekazano naszym śledczym nawet jednego arkusza protokołu.

Niewątpliwie bardzo istotną osobą dla toczącego się w Polsce postępowania jest osoba Rezydenta biura podróży. Jeżeli faktycznie Rezydent utrzymuje, że nie miał on ze śmiercią Magdy nic wspólnego to uważamy, że zarówno on jak i jego zleceniodawcy ze strony Polskiej powinni być zainteresowani umożliwieniem jego przesłuchania najlepiej na terenie naszego kraju, tak aby rozwiać i wyjaśnić wszelkie okoliczności pobytu Magdy w Egipcie, jej zachowania, przyczyn takiego stanu rzeczy, a dalej pomocą, którą jak podawano poprzez media miała być tak ze strony biura podróży jak i Rezydenta otoczona Magda.

Jako osoby najbliższe mamy dostęp do akt sprawy, nie możemy jednak podzielić się z nikim wiedzą jaką mamy o sprawie. Większość oskarżeń i domysłów pojawiających się dotychczas w szczególności w Internecie zostało sprawdzonych w sposób dogłębny. Działania organów ścigania charakteryzowały się na terenie kraju bardzo dużą dynamiką.

Jest nam bardzo przykro, że w internecie pojawia się lawina oskarżeń pod naszym adresem, w tym wpisy zniesławiające lub po prostu znieważające nas, a w szczególności naruszające dobre imię Ś. P. Magdy. Z tej racji zastrzegamy jako rodzina, że w najbliższym czasie podejmiemy działania prawne przeciwko tym osobom, które dopuściły się dotąd tego rodzaju naruszeń, czy wręcz przestępstw w Internecie godzących w nasze dobra,  w tym dobre imię Ś. P. Magdy.

W szczególny sposób apelujemy do spółki Lampart, aby w dalszym ciągu nie insynuowała poprzez swoje wpisy na profilu facebook tez i informacji które najdelikatniej ujmując mijają się z prawdą. W szczególności jak chodzi o ocenę naszej odmowy udzielenia im pełnomocnictwa, jak i przyczyn związanych z wyjazdem i śmiercią Magdy na terenie Egiptu. My ze swoje strony będziemy apelować do władz śledczych aby materiały przekazane przez ten podmiot zarówno w formie „raportu” jak i przesłuchania ich pracowników były dostępne po zakończeniu postępowania publicznie, co najlepiej pozwoli Państwu ocenić obiektywnie przyczyny odmowy naszej współpracy z tymi osobami. My ze swojej strony wobec tego rodzaju działań podejmiemy kroki prawne, w tym złożymy stosowną skargę do MSWiA.

            Pomimo tego, że sprawa śmierci Ś. P. Magdy dotąd nie została rozwiązana wierzymy, że znajdzie ona swój koniec, a my oraz Państwo którzy jesteście w nią uczciwie zaangażowani poznamy prawdę. Pozostajemy w przekonaniu, że Państwo Polskie, w tym nasze organy ścigania dołożą wszelkich starań aby osoby fizyczne i prawne, które w sprawie śmierci Magdy ponoszą jakąkolwiek winę zostały ukarane, a wszelkie okoliczności w tym zaniedbania osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo Magdy w Egipcie zostaną publicznie wyjawione. Nie możemy pogodzić, się z tym, że pomimo faktu, iż Magda przebywała w kurorcie nie można było udzielić jej tam właściwej pomocy medycznej i dopuszczono do tego aby w niejasnych okolicznościach doznała ciężkiego uszczerbku na zdrowiu, a następnie nie udzielono jej specjalistycznej pomocy tylko przewożono do szpitala odległego o wiele kilometrów.

        Kończąc pragniemy raz jeszcze podziękować za wsparcie i słowa, które pomogły nam w tym ciężkim okresie. Prosimy aby śmierć Magdy nie była pożywką dla osób niegodnych i nie dawała im swoistego paliwa do ciągłego obrażania nas jak i nieżyjącej Magdy."

Reklama
Reklama