Ubezpieczenie mieszkania - na co zwrócić uwagę wybierając polisę?

Ubezpieczenie mieszkania - na co zwrócić uwagę wybierając polisę?

Kluczem do odpowiednich zabezpieczeń jest dobra znajomość własnego mieszkania. Żeby polisa mieszkaniowa była skuteczna, nie trzeba wykupować wszystkich opcji ochrony. Są jednak rzeczy, na które od razu warto zwrócić uwagę, aby uniknąć zbyt niskiego odszkodowania.

Wybór odpowiedniej polisy nie jest łatwy, ale ubezpieczenie mieszkania na www.ubezpieczeniemieszkania.pl już tak, zarówno pod kątem liczby wyszukanych ofert, ceny, czy dostępnych rozszerzeń.

Zakres ochrony – od kilku czy od wszystkich ryzyk?

Świadomość zasięgu ochrony, jej możliwości oraz ograniczeń jest kluczową kwestią przy wyborze polisy. Co więcej, taki zakres, za sprawą dodatków i rozszerzeń, można modyfikować w zależności od potrzeb. Jednak wcale nie jest powiedziane, że im szerszy zakres ochrony, tym zabezpieczenie mieszkania będzie większe. Można ubezpieczyć się od zupełnie mało prawdopodobnych zdarzeń, a zapomnieć o tych występujących najczęściej i bezpośrednio zagrażających.

Dlatego dopiero wykupienie polisy adekwatnej do rzeczywistych zagrożeń zwiększa szansę na skuteczną ochronę nieruchomości i otrzymanie odszkodowania.

W podjęciu decyzji co do ubezpieczenia się od odpowiednich sytuacji pomaga podział na polisę podstawową (od ryzyk nazwanych) oraz All Risk (od ryzyk nienazwanych).

Ubezpieczenie podstawowe zapewnia ochronę od ryzyk z nazwy wymienionych w umowie:

 • pożaru
 • uderzenia pioruna
 • wybuchu
 • upadku drzewa
 • huraganu
 • zalania

Tę listę można modyfikować i wydłużać w oparciu o rozmaite rozszerzenia, jak np.:

 • powódź
 • kradzież z włamaniem
 • elementy wyposażenia mieszkania
 • usługę Home Assistance
 • OC w życiu prywatnym

Z kolei polisa All Risk umożliwia ochronę od wszystkiego, co nie jest wymienione i nazwane – czyli od wszystkich potencjalnych wydarzeń, z wyjątkiem tych występujących wyłączeniach odpowiedzialności.

W tym wypadku wybór polisy jest kwestią indywidualną, ale powinien się opierać na pewnej wiedzy o nieruchomości, np. czy ściany są łatwopalne, czym pokryty jest dach, jak również otoczenia – odległości od rzek i zbiorników wodnych (zagrożenie powodzi).

Oczywiście im szerszy zakres ochrony, tym koszty ubezpieczenia rosną, w dodatku każdy zakup rozszerzenia wiąże się z podpisaniem kolejnej umowy. Warto więc poważnie zastanowić się na tym, od jakich zagrożeń powinno być chronione mieszkanie, aby nie przepłacać i nie narażać się na groźbę odmowy wypłaty świadczenia.

Suma ubezpieczenia, czyli do jakiej kwoty odszkodowanie

Kwota z ubezpieczenia wypłacana jest w oparciu o sumę ubezpieczenia, czyli o to, na ile zdecydowano się ubezpieczyć mieszkanie. Można ją ustalić indywidualne, w zależności od wartości nieruchomości, na którą składają się: lokalizacja, metraż, kondygnacja, liczba lokatorów i zakres ochrony polisy.

Do tego celu może posłużyć kalkulator ubezpieczenia mieszkania, który w oparciu o podaną przez użytkownika lub automatycznie zasugerowaną sumę ubezpieczenia – obliczy wysokość składki na podstawie dostępnych ofert firm ubezpieczeniowych w Polsce.

Suma ubezpieczenia jest bardzo istotnym elementem polisy, ponieważ jej niewłaściwe obliczenie może prowadzić do:

 • niedoubezpieczenia – sytuacji, kiedy straty przewyższają kwotę odszkodowania, jaką jest w stanie wypłacić ubezpieczyciel

lub:

 • nadubezpieczenia – czyli ubezpieczenia się na znacznie wyższą kwotę niż wymaga tego wartość nieruchomości. W razie zaistnienia szkody, towarzystwo nie wypłaci wyższego odszkodowania, a takie, które będzie odpowiadało wartości mieszkania – i to pomimo płacenia wyższych składek na ubezpieczenie niż jest to koniecznie.

Limity odpowiedzialności –  jakie są ograniczenia

Drugim ograniczeniem występującym w polisie są limity odpowiedzialności ubezpieczyciela. Ich znajomość i świadomość występowania może się przydać przy zakupie dodatku, jakim jest usługa Home Assistance, czyli pomoc fachowców na życzenie w przypadku pojawienia się usterki.

Limity odpowiedzialności mają na celu ograniczenie liczby tego typu domowych interwencji np. do trzech rocznie, w przypadku wizyty ślusarza, lub jednej w przypadku pomocy transportowej. Jednocześnie limity mogą odnosić się do kosztów jednorazowej interwencji, która nie powinna przekroczyć określonej kwoty, jaka jest np. przewidziana na zakup części zamiennych.

W dodatku limity mogą występować np. przy ubezpieczaniu biżuterii lub pieniędzy (w ofercie Generali odszkodowanie za jej kradzież lub zniszczenie zostanie wypłacone maksymalnie do 20 000 zł, zaś przy ubezpieczeniu pieniędzy – do 2000 zł).

Limity ustalane są przez ubezpieczyciela. Przed zakupem polisy warto się z nimi zaznajomić, aby mieć pewność, że kolejny wypadek bądź interwencja specjalisty nadal bedzie objęta polisą. Czy też nie będzie trzeba pokryć kosztów usunięcia szkody już z własnych środków. A przynajmniej jej części.

Kiedy ubezpieczyciel odmówi wypłaty pieniędzy?

Są sytuacje, w których mimo opłacania składek przez klienta towarzystwo ubezpieczeniowe może odmówić wypłaty odszkodowania, motywując swoją decyzję winą ubezpieczonego. Liczba takich wyłączeń jest różna, w zależności od oferty i może odnosić się do pojedynczego zdarzenia (np. powodzi lub kradzieży zwykłej). Jeśli więc mieszkanie położone jest na terenie zalewowym, bądź kradzież nie nosi śladów włamania – istnieje duże prawdopodobieństwo niewypłacenia odszkodowania przez ubezpieczyciela.

Ubezpieczyciel nie wypłaci pieniędzy, gdy doszło do szkody na skutek np.:

 • braku konserwacji i regularnego nadzoru technicznego mieszkania
 • prowadzenia działalności gospodarczej w mieszkaniu
 • przechowywania wartościowych przedmiotów poza mieszkaniem (np. na balkonie, tarasie)
 • posiadania niewystarczających zabezpieczeń (brak drzwi antywłamaniowych, zamków, monitoringu)
 • kiedy ubezpieczony był pod wpływem alkoholu lub narkotyków

Warunki umowy – o tym też pamiętaj

Zakup polisy wiąże się z podpisaniem umowy i koniecznością płacenia składek. Dlatego w trakcie jej zawierania istotne jest sprawdzenie, jak długo będzie ona obowiązywać, od kiedy ubezpieczenie wchodzi w życie, a w razie wątpliwości co do jej zapisów – w jaki sposób można od niej odstąpić.

Zazwyczaj umowy na polisę mieszkaniową zawierane są na rok. Ochrona nieruchomości rozpoczyna się natomiast od następnego dnia po jej podpisaniu lub z chwilą opłacenia całości polisy lub pierwszej jej składki. Składkę z kolei można opłacić przelewem bankowym lub przekazem pocztowym, w zależności od preferencji ubezpieczyciela. To kluczowa informacja, ponieważ w przypadku opłacania składek innym sposobem niż sugerowanym – może zaistnieć problem z późniejszym udowodnieniem wpłat, co może doprowadzić nawet do anulowania ochrony nieruchomości.

Jeśli z kolei zaistnieje konieczność odstąpienia od umowy – zazwyczaj można to zrobić do 30 dni od momentu jej podpisania, a w przypadku gdy klient jest przedsiębiorcą – do 7 dni. Bez żadnych konswekwencji.

Dobre ubezpieczenie wymaga więc odpowiedniego zaplanowania ochrony. Czasem jednak nie wystarczy wiele zrobić, żeby ochronę mieszkania można było uznać za wystarczającą. Mądry zakres ochrony połączony z dobrze wyliczoną sumą ubezpieczenia i znajomością limitów to klucz do sukcesu i spokojnego snu.

Materiał partnera