Quantcast
Reklama

Wszystko co powinnaś wiedzieć o urlopie ojcowskim

Wszystko co powinnaś wiedzieć o urlopie ojcowskim

Od 2010 roku  ojcowie mogą korzystać z urlopu ojcowskiego. Jakie są warunki jego uzyskania?

Czy ojciec dziecka musi być moim ślubnym?
Nie, ojciec dziecka nie musi być w związku małżeńskim z marką by móc skorzystać z urlopu, ale musi być oficjalnie ojcem (być wpisany w akt urodzenia dziecka) oraz musi wychowywać dziecko.

Reklama

Czy mój partner może wziąć urlop w trakcie trwania mojego urlopu macierzyńskiego?
Tak, nie ma tu żadnych przeciwwskazań – możecie więc razem opiekować się dzieckiem.

Czy pracodawca może odmówić urlopu ojcu?
Nie, pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu ojcu, choć dobrze jest ustalić z pracodawcą dogodny dla obu stron termin (tak jak robimy to w przypadku urlopu wypoczynkowego)

Czy urlop dla taty odlicza się z jego urlopu wypoczynkowego?
Nie, urlop ten jest dodatkowy. Zatem ojciec ma nadal 20 lub 26 dni urlopu w ciągu roku do wykorzystania.

Ile urlopu ojcowskiego przysługuje mężczyźnie?
W 2011 roku mężczyzna może wystąpić o tydzień urlopu. Od 2012 przysługiwać będą już dwa tygodnie. Jeśli zatem dopiero spodziewacie się dziecka, lepiej odłożyć urlop dla taty na nowy rok. Nie ma bowiem znaczenia to, czy dziecko urodzi się w 2011 czy 2012 – ważna jest data składania wniosku o urlop.

Jak wystąpić o urlop?
Wystarczy złożyć w kadrach (lub na ręce pracodawcy) wniosek o udzielenie urlopu ojcowskiego. Trzeba to zrobić na minimum dwa tygodnie przed planowanym urlopem a urlop musi być tak obliczony, by zakończył się zanim dziecko skończy 12 miesiąc życia. We trzeba podać podstawę prawną (art. 1823 § 1 k.p.)

Co dzieje się z urlopem, jeśli tato z niego nie skorzysta?
Nic – przepada.

Czy urlop ojcowski można podzielić?
Nie, musi on trwać nieprzerwanie 7 dni kalendarzowych. Jeśli w trakcie urlopu będzie święto (ustawowo wolne od pracy) o urlop nie ulega przedłużeniu o ten dzień.

Czy można zwolnić tatę w trakcie urlopu?
Nie, jest on chroniony przed zwolnieniem tak samo jak matka, ale jedynie na czas trwania urlopu.

Ile pieniędzy dostanie tata na urlopie ojcowskim?
Ojcu przysługuje zasiłek macierzyński w wymiarze 100% podstawy wymiaru zasiłku.

Czy jeśli matka nie ma umowy o pracę ojcu przysługuje urlop ojcowski?
Tak, 7 (a od przyszłego roku 14) dni wolnego dla ojca jest niezależne od prawa matki do urlopu macierzyńskiego. Ojciec musi jednak pozostawać w stosunku pracy.

Reklama
Reklama