Ci ludzie zostawili swoje pupile pod opieką kogoś innego... Z pewnością tego pożałowali!