Reklama
Metanol (CH3OH) jest jedną z najprostszych cząsteczek z zahamowaną rotacją metylu, dlatego też był przedmiotem licznych badań teoretycznych i eksperymentalnych. https://vichemic.pl/produkt/metanol_techniczny-67-56-1