Reklama
Kok z warkoczy .6 warkoczy dobieranych zakręconych i ułożonych w kwiaty