Quantcast
 • PoCaHoNtAz odsłony: 2917

  REGULAMIN FORUM

  Poniewaz nie ma juz dzialu z regulaminem na BB postanowilam zalozyc temat i wrzucic punkty regulaminu, ktore ulatwia nam funkcjonowanie i podejmowanie decyzji w kontrowersyjnych sytuacjach.

  REGULAMIN:

  Zasady ogólne:

  1. Dostęp do serwisu Styl.fm jest bezpłatny, za pośrednictwem publicznej sieci Internet

  2. Dostęp do serwisu uzyskuje użytkownik po uprzedniej rejestracji polegającej na wypełnieniu stosownego formularza znajdującego się na stronie www serwisu. Rejestracja oprócz konieczności podania otrzymanego ciągu klucza rejestracyjnego, wymaga także podania następujących danych osobowych: imienia, nazwiska oraz działającego adresu poczty elektronicznej e-mail. Użytkownik może w każdej chwili przerwać procedurę rejestracji, usuwając tym samym rejestrowane dane z systemu.

  3. Wypełniając i przekazując za pośrednictwem sieci Internet formularz rejestracyjny użytkownik:
  a) akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego Regulaminu,
  b) wyraża zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Styl.fm zawartych w formularzu danych, w takim zakresie, w jakim jest to konieczne do korzystania z usług serwisu,
  c) potwierdza autentyczność zawartych w formularzu rejestracyjnym danych,
  d) wyraża zgodę na otrzymywanie, na wskazane w formularzu rejestracyjnym, konto pocztowe komunikatów oraz informacji handlowych wysyłanych przez Styl.fm w imieniu własnym lub na zlecenie innych podmiotów.

  4. Każdy użytkownik serwisu Styl.fm ma możliwość wglądu, aktualizacji i usunięcia danych dotyczących jego osoby. W przypadku usunięcia danych użytkownik traci możliwość z korzystania z serwisu w takim zakresie, w jakim dane te są niezbędne do korzystania z udostępnionych przez serwis usług. W razie usunięcia danych koniecznych do rejestracji użytkownika w serwisie traci on możliwość korzystania z serwisu.

  5. Użytkownikowi niedozwolone jest:

  1. używanie wulgaryzmów i zwrotów mogących w jakikolwiek sposób naruszyć czyjąś godność,
  2. obrażanie innych osób,
  3. promowania innych stron internetowych,
  4. umieszczanie materiałów erotycznych w jakiejkolwiek formie,
  5. łamanie ogólnie przyjętych zasad etykiety,
  6. wielokrotne umieszczanie tych samych zdjęć, treści czy innych elementów.
  7. używanie programów generujących zapytania do serwerów Stylfm. Wszelkie tego typu działania mogą zostać uznane jako atak DoS (Denial of Service). Wyjątkiem są programy używające oficjalnego API serwisu Styl.fm.
  8. Za niestosowanie się do Regulaminu przez Użytkownika mogą zostać nałożone blokady czasowe na używanie części opcji Serwisu.
  9. Jeżeli blokady czasowe nie spowodują stosowania Regulaminu Styl.fm może zablokować na stałe konto Użytkownika.
  10. Jeżeli Użytkownik posiada kilka kont, to blokada może zostać nadana na wszystkie jego konta.
  11. Styl.fm może usunąć materiały umieszczone przez Użytkownika niespełniające Regulaminu, bez konieczności informowania go o tym.
  12. Wraz z rejestracją użytkownik uzyskuje prawo do korzystania z usług świadczonych w ramach serwisu Styl.fm:
  a) nawiązywania i rejestracji kontaktów z innymi użytkownikami,
  b) umieszczania własnych danych celem uzyskania kontaktów z innymi użytkownikami serwisu,
  c) wyrażania swoich opinii na forach,
  d) tworzenia grup tematycznych,
  f) odbierania i wysyłania bieżących wiadomości,
  g) dzielenia się z innymi użytkownikami informacjami na rózne tematy poruszane w serwisie styl.fm,
  i) oddawania głosów oceniających zdjęcia innych użytkowników,
  h) polecania innym użytkownikom wybranych przez siebie serwisów oraz stron www.

  Użytkownik oświadcza, iż posiada odpowiednie zgody i uprawnienia do materiałów umieszczonych w Serwisie, a w szczególności do zdjęć i filmów.
  Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za korzystanie z konta.

  Odpowiedzialność administratora Styl.fm

  1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane siłą wyższą, awarią sprzętu lub niedozwoloną ingerencją Użytkowników, nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych na Kontach Użytkowników.
  2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za czasową niemożność korzystania przez Użytkowników z funkcji Serwisu, wynikającą z dokonywania zmian i ulepszeń w systemie. O przerwach technicznych i czasie ich trwania Użytkownicy zostaną powiadomieni.
  3. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treści przekazywane i publikowane przez Użytkowników. Treści umieszczane przez Użytkowników nie są poglądami i opiniami twórców Serwisu. Administrator zastrzega sobie jednak prawo do: redagowania, skracania tekstów bądź usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego. Użytkownik zamieszczający treści zabronione może ponieść odpowiedzialność karną oraz cywilną względem Administratora bądź innych Osób.
  4. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za działania innych Osób, ani za wykorzystanie przez nie danych Użytkowników niezgodnie z celem działania Serwisu.
  5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności w przypadku skierowania do niego przez inne Osoby roszczeń związanych z opublikowaniem zdjęć lub osobistego wizerunku tych Osób. Odpowiedzialność w tym zakresie ponosi wyłącznie Użytkownik, który opublikował sporne zdjęcie lub wizerunek innej osoby.

  Odpowiedzi (1)
  Ostatnia odpowiedź: 2014-12-04, 14:52:25
Odpowiedz na pytanie
Zamknij Dodaj odpowiedź
Jagoda Szajnowska 2014-12-04 o godz. 14:52
0

prosze o usuniecia konta

Odpowiedz
Odpowiedz na pytanie