Quantcast
  • Gość odsłony: 22690

    Jak to jest z przerwą między L-4 a podstawą do zasiłku chorobowego i macierzyńskiego?

    Dziewczyny wiem, że nowa podstawa do wynagrodz.chorobowego czy zasiłku chorob. jest liczona wtedy gdy przerwa między kolejnymi L-4 wynosi 3 m-ce.Tylko mam pytanie jak to jest liczone tzn.np miałam L-4 od 24.01.do 7.02 wiec obliczono mi jako podstawę 12 m-cy zr. ale w styczniu miałam podwyzke i teraz tak sobie mysle, że żeby do nowej podstawy wliczono mi te miesiace po podwyżce to musze wytrwać w pracy do 7.05. czy do konca maja? Wtedy do podstawy mialabym 5 m-cy z wyższa pensja i 7 m-cy zr.? Jak to jest?I jeszcze jedno czy zasiłek macierzyński jest płacony 100% tak jak zasiłek chorobowy?Z gory dziekuje za odpowiedź :)

    Odpowiedzi (5)
    Ostatnia odpowiedź: 2014-05-12, 17:45:23
Odpowiedz na pytanie
Zamknij Dodaj odpowiedź
elanvital 2013-11-25 o godz. 16:43
0

Świadczenia chorobowe. Szczegółowe zasady ustalania
Dodatek do Ubezpieczeń i Prawa Pracy
nr 4(190) z dnia 2007-02-10

Ustalanie nowej podstawy wymiaru świadczeń

Podstawę wymiaru świadczeń chorobowych oblicza się na nowo wówczas, gdy między poszczególnymi okresami pobierania świadczeń (bez względu na ich rodzaj) wystąpiła przerwa przekraczająca 3 miesiące kalendarzowe.

Przykład: Pracownica pobierała wynagrodzenie, a następnie zasiłek chorobowy w okresie od 6 marca do 1 czerwca 2006 r. Podstawę wymiaru tych świadczeń stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownicy za okres od marca 2005 r. do lutego 2006 r. Następnie, od 30 września 2006 r. pracownica nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego (tj. do innego rodzaju zasiłku). Ponieważ przerwa między okresami pobierania zasiłków trwała krócej niż 3 miesiące kalendarzowe (lipiec i sierpień), podstawę wymiaru zasiłku macierzyńskiego stanowiło wynagrodzenie za ten sam okres, który uwzględniono przy ustalaniu podstawy wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego.

Przykład: Pracownica otrzymywała zasiłek macierzyński w okresie od 11 stycznia do 2 maja 2006 r. Podstawę wymiaru zasiłku stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone pracownicy za okres od stycznia do grudnia 2005 r.

W okresie od 28 do 31 sierpnia 2006 r. pracownica sprawowała osobistą opiekę nad chorym dzieckiem, nabywając prawo do zasiłku opiekuńczego. Ponieważ przerwa między okresem pobierania zasiłku macierzyńskiego a zasiłku opiekuńczego trwała dwa miesiące kalendarzowe (czerwiec i lipiec), podstawę wymiaru zasiłku opiekuńczego stanowiło wynagrodzenie za ten sam okres, za który zostało przyjęte do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego.

Po przerwie pracownica nabyła prawo do wynagrodzenia chorobowego za okres od 30 listopada 2006 r. do 10 stycznia 2007 r. Przerwa między okresem pobierania zasiłku opiekuńczego a wynagrodzenia chorobowego również trwała dwa miesiące kalendarzowe (wrzesień i październik), zatem podstawę wymiaru tego wynagrodzenia stanowiło ponownie wynagrodzenie za okres od stycznia do grudnia 2005 r., przyjęte do ustalenia podstawy wymiaru zasiłku macierzyńskiego, a następnie zasiłku opiekuńczego.

Omówiona wyżej zasada nie będzie miała zastosowania, jeżeli między okresami pobierania poszczególnych świadczeń miała miejsce zmiana wymiaru czasu pracy. W takim przypadku podstawę wymiaru świadczenia, do którego prawo powstało po przerwie ustala się na nowo nawet wówczas, gdy przerwa ta trwała krócej niż 3 miesiące kalendarzowe.

Przykład: Pracownikowi zatrudnionemu na 1/2 etatu, od 1 stycznia 2006 r. zwiększono wymiar czasu pracy do pełnego etatu. Pracownik nabył prawo do wynagrodzenia chorobowego za okres od 10 do 25 grudnia 2006 r., a następnie od 4 do 15 stycznia 2007 r. Podstawę wymiaru wynagrodzenia chorobowego, do którego prawo powstało:

* w grudniu 2006 r., stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres od grudnia 2005 r. do listopada 2006 r.,

* w styczniu 2007 r. (po przerwie krótszej niż 3 miesiące kalendarzowe), stanowiło wynagrodzenie za styczeń 2007 r. ustalone dla nowego wymiaru czasu pracy.

Jeżeli po przerwie krótszej niż 3 miesiące kalendarzowe pracownik nabędzie prawo do innego rodzaju świadczenia (np. po zasiłku chorobowym do zasiłku macierzyńskiego), a w podstawie wymiaru pierwszego zasiłku (chorobowego) uwzględniony był składnik wynagrodzenia, którego nie uwzględnia się przy ustalaniu podstawy wymiaru kolejnego zasiłku (macierzyńskiego), nie ustala się nowej podstawy wymiaru tego zasiłku, lecz jedynie z ustalonej podstawy wymiaru wyłącza ten składnik wynagrodzenia.

Przykład: Pracownica oprócz wynagrodzenia zasadniczego otrzymuje premie miesięczne, które zgodnie z regulaminem premiowania:

* ulegają zmniejszeniu za okresy choroby - podlegają uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku chorobowego,

* nie są pomniejszane za okres urlopu macierzyńskiego - nie podlegają uwzględnieniu w podstawie wymiaru zasiłku macierzyńskiego.

Pracownica była niezdolna do pracy z powodu choroby w okresie od 16 czerwca do 11 grudnia 2006 r. Podstawę wymiaru wynagrodzenia i zasiłku chorobowego stanowiło przeciętne miesięczne wynagrodzenie zasadnicze oraz premie miesięczne wypłacone pracownicy za okres od czerwca 2005 r. do maja 2006 r.

Od 12 grudnia 2006 r. pracownica nabyła prawo do zasiłku macierzyńskiego. Podstawę jego wymiaru stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie za ten sam okres, za który zostało przyjęte do ustalenia podstawy wymiaru świadczeń chorobowych, tj. od czerwca 2005 r. do maja 2006 r., z tym że z ustalonej podstawy wymiaru należy wyłączyć kwoty wypłaconych premii miesięcznych.

Nadmieniamy, że zasada nieustalania nowej podstawy wymiaru świadczeń w przypadku, gdy przerwa w ich pobieraniu nie przekracza 3 miesięcy kalendarzowych, obowiązuje od 1 lipca 2004 r. Przepis ten został wprowadzony art. 12 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. nr 121, poz. 1264).

Do dnia 30 czerwca 2004 r. w każdym przypadku zmiany rodzaju pobieranego zasiłku (np. po zasiłku chorobowym pracownik nabył prawo do zasiłku opiekuńczego) była ustalana nowa podstawa wymiaru bez względu na długość przerwy między okresami pobierania poszczególnych zasiłków.

Odpowiedz
ankar 2014-05-12 o godz. 17:45
0

@elanvital: Czy podane wyżej przepisy obowiązują także w przypadku osób prowadzących działalność gospodarczą? I co dzieje się w przypadku, jeśli nie minęły 3 miesiące kalendarzowe między poszczególnymi zasiłkami (konkretnie: macierzyńskim i opiekuńczym na dziecko), ale w ich trakcie nastąpiła przerwa (1-dniowa, przez niedopatrzenie, niestety ZUS nie wyraził zgody na opłacenie składki po terminie) w dobrowolnej składce chorobowej?

Odpowiedz
Gość 2013-10-30 o godz. 00:50
0

Dagmara dzięki za odpowiedź. Możesz podac mi jeszcze podstawę prawna o tych 60 dniach bo wszedzie czytalam o 3 m-cach kalendarzowych, a niestety musze to udowodnic dziewczynie ktora wylicza wynagrodzenia i wynagrodzenia chorobowe oraz bedzie skladac dokumenty do Zusu za mnie.

Pracuje w malej firmie a ta dziewczyna uwaza ze jest "wszystko wiedząca".

Czy dobrze zrozumiałam ze jesli jest L-4 od 24.01.06 to do obliczenia podstawy bierze sie tez ten miesiac, czyli 12 m-cy to: luty2005-styczen 2006.? Czy to chodzi tylko o sytuacje gdy bylo L-4 w trakcie tych 12 m-cy od styczen2005-grudzien 2005?
Juz zglupialam :(

Odpowiedz
Gość 2013-10-27 o godz. 15:01
0

Nową podstawę wylicza się jeśli przerwa między zachorowaniami wynosi więcej niż 60 dni.
Podstawa liczona jest z 12 miesięcy poprzedzających okres zachorowania.
Jeśli w miesiącu zachorowanie przekracza 50% ,które pracownik powinien przepracować wówczas przyjmuje sie podstawę 0 jesli zaś absencja trwała mniej niż 50% wówczas przyjmuje się podstawę faktyczną.
Zasiłek macierzyński jest płacony w 100% ale WYSOKOŚCI PODSTAWY tak jak zasiłek chorobowy w ciąży( normalnie 80% lub 70%).

Co do pytania Agusiek to zasiłek macierzyński zależy od wysokości podstawy na ,którą mają z kolei wpływ zwolnienia lekarskie.

Odpowiedz
Gość 2013-10-03 o godz. 16:21
0

To ja się trochę tutaj podepnę... bo niestety doszły mnie słuchy że zasiłek macierzyński jest wypłacany z potrąceniem okresów L4 nawet jeśli te były 100% płatne :( Czyli wychodzi na to że nie mam prawa do zasiłku w wysokości pełnej pensji przez okres macierzyńskiego :(

Odpowiedz
Odpowiedz na pytanie