Zgłoś naruszenie


Proszę uzupełnić wszystkie pola.

Pytania » Ciężarówki i Mamuśki » Ciąża, poród, połóg
Odpowiedz
Dodaj odpowiedź
Najnowsze / Najstarsze

Wybrana odpowiedź

Najwyżej ocenione odpowiedzi

Odpowiedzi

awangarda w stylu retro 2009-07-30 o godz. 15:29 0

kolezanka moja wziela na rok z zaznaczeniem mozliwosci szybszego powrotu.

Gość 2009-07-30 o godz. 15:37 0

Pracodawca nie może odmówić udzielenia urlopu wychowawczego.
Od daty złożenia wniosku uzależniony jest jednak termin rozpoczęcia urlopu.
Jeśli wniosek zostanie złożony co najmniej na dwa tygodnie przed terminem rozpoczęcia urlopu wskazanym we wniosku,
pracodawca ma obowiązek udzielić urlopu w terminie wskazanym we wniosku.
Jeśli wniosek zostanie złożony później, pracodawca udziela urlopu nie później niż z upływem dwóch tygodni od dnia złożenia wniosku.
Wniosek o udzielenie urlopu musi być złożony na piśmie.

Od dnia złożenia wniosku o udzielenie urlopu wychowawczego pracodawca nie może już wypowiedzieć ani rozwiązać umowy o pracę.
Ten zakaz obowiązuje do zakończenia urlopu przez pracownicę.

Z urlopu wychowawczego może skorzystać pracownica, której staż pracy wynosi co najmniej 6 miesięcy.
Do tego okresu wlicza się poprzednie okresy zatrudnienia;
bez znaczenia jest w takim przypadku długość przerw między okresami zatrudnienia, wymiar czasu pracy oraz tryb rozwiązania stosunku pracy.
Urlop wychowawczy przysługuje w wymiarze do 3 lat (urlop może być wykorzystany w 4 częściach),
jednak nie dłużej niż do ukończenia przez dziecko 4 lat życia.
Wymiar urlopu zależy od okresu zatrudnienia osoby uprawnionej.
Jeśli pracownica zatrudniona jest na podstawie umowy terminowej ( na czas określony),
wówczas pracodawca udzieli jej urlopu wychowawczego na okres nie dłuższy niż do końca czasu, na jaki została zawarta umowa o pracę.


Za zgodą pracodawcy pracownica może w każdej chwili zrezygnować z urlopu wychowawczego,
w przeciwnym przypadku jest obowiązana zawiadomić pracodawcę najpóźniej na 30 dni przed terminem zamierzonego podjęcia pracy.

Odpowiedz
Podobne tematy
Kategorie pytań