Quantcast
 • katarinka7 odsłony: 1172

  Jak wyglądają szczegóły przy sprzedaży mieszkania?

  Kochane, mam taki temat.W 1998r w akcie darowizny otrzymałam od rodziców mieszkanie w Toruniu.W akcie notarialnym był zapis o moim zobowiązaniu się do zamieszkiwania tego mieszkania przez 5 lat.Jednak w wyniku różnych perturbacji zyciowych w . zamieniłąm sie z moją mamą na mieszkania - ona stała się właścicilką mieszkania w Toruniu a ja jej dotychczasowego w Sieradzu.Teraz chcę sprzedać to mieszkanie w Sieradzu.I moje pytanie - czy czeka mnie zapłacenie podatku od darowizny?Czy to ma w ogóle jakiś związek ze sprzedażą?Dodam, że zamianę mozna uzasadnić koniecznością - znalazłam tuw Sieradzu pracę - ale czy wtedy ten zapis działał?

  Odpowiedzi (3)
  Ostatnia odpowiedź: 2009-09-03, 10:36:55
  Kategoria: Z życia
Odpowiedz na pytanie
Zamknij Dodaj odpowiedź
katarinka7 2009-09-03 o godz. 10:36
0

Anirrak, dzięki CI WIELKIE.
Mam tylko pytanie - czy taki zapis dziala również w 2002r.? i czy jesli nic nie zgłosiłam w Urzędzie Skarbowym - tzn. tej konieczności zamiany to czy czeka mnie jakaś kara czy coś......? w razie czego?

Odpowiedz
Gość 2009-09-02 o godz. 12:31
0

Na deser ;) - orzeczenie WSA w W-wie zawierające interpretację cytowanego przeze mnie przepisu:

Wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie

z dnia 4 marca 2004 r.

III SA 1608/2002

Przegląd Orzecznictwa Podatkowego 2004/6 poz. 128

Dokonując gramatycznej wykładni art. 16 ust. 7 ustawy o podatku od spadków i darowizn stwierdzić należy, iż ustawodawca dla zachowania ulgi wymaga jedynie, by nabycie nowego lokalu, budynku lub uzyskanie pozwolenia na budowę nastąpiło nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia zbycia. Oznacza to spełnienie tego warunku także w takiej sytuacji, gdy nabycie nowego lokalu nastąpiło wcześniej niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia zbycia.

Odpowiedz
Gość 2009-09-02 o godz. 12:30
0

W przepisach znalazłam na razie tyle: - ale obiecuje jeszcze poszperać :)

2. Ulga, o której mowa w ust. 1, przysługuje osobom, które łącznie spełniają następujące warunki:

1) spełniają wymogi określone w art. 4 ust. 4;

2) nie są właścicielami innego budynku mieszkalnego lub lokalu mieszkalnego stanowiącego odrębną nieruchomość bądź będąc nimi przeniosą własność budynku lub lokalu na rzecz zstępnych, Skarbu Państwa lub gminy;

3) nie dysponują spółdzielczym lokatorskim prawem do lokalu lub nie są właścicielami spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego oraz wynikających z przydziału spółdzielni mieszkaniowych: prawa do domu jednorodzinnego lub prawa do lokalu w małym domu mieszkalnym, a w razie dysponowania tymi prawami przekażą je zstępnym lub przekażą do dyspozycji spółdzielni, w terminie 3 miesięcy od dnia złożenia zeznania podatkowego;

4) nie są najemcami lokalu lub budynku lub będąc nimi rozwiążą umowę najmu;

5) będą zamieszkiwać w nabytym lokalu lub budynku przez 5 lat:

a) od dnia złożenia zeznania podatkowego - jeżeli w chwili złożenia zeznania nabywca mieszka w nabytym lokalu lub budynku,

b) od dnia zamieszkania w nabytym lokalu lub budynku - jeżeli nabywca zamieszka w ciągu roku od dnia złożenia zeznania podatkowego.

(...)

7. Nie stanowi podstawy do wygaśnięcia decyzji zbycie udziału w budynku lub lokalu na rzecz innego ze spadkobierców lub obdarowanych oraz zbycie budynku lub lokalu, jeżeli było ono uzasadnione koniecznością zmiany warunków mieszkaniowych, a nabycie innego budynku lub uzyskanie pozwolenia na jego budowę albo nabycie innego lokalu nastąpiło nie później niż w ciągu sześciu miesięcy od dnia zbycia.

Odpowiedz
Odpowiedz na pytanie