Quantcast
  • aniaza odsłony: 2902

    Czy ojcu przysługuje urlop okolicznościowy?

    Jak to jest ?? Wiem, ze tatusiowi przysługują dwa dni urlopu okolicznościowego z tytułu urodzenia się dziecka. Problem w tym, że nie wiem KIEDY te dni można wykorzystać. Może na przykładzie: rodzę w sobotę - czy te dwa dni to sobota i niedziela (wtedy przepadają bo mąz w soboty i niedziele nie pracuje - nauczyciel ). Ale zdrugiej strony to jak np. tatuś ma załatwic rejestracje dzieciątka, jak mu przysłyguje ten urlop akurat w dni wolne od pracy dla urzędów. U mnie w pracy mówią, że jak urodzę w sobotę to męz może poniedziałek i wtorek np. wziąć, ale nie wiem na jakiej podstawie a u małża w pracy to o wszystko trzeba się wykłócić.HELP

    Odpowiedzi (7)
    Ostatnia odpowiedź: 2009-08-29, 03:29:01
Odpowiedz na pytanie
Zamknij Dodaj odpowiedź
Gość 2009-08-29 o godz. 03:29
0

Aniaza, pamiętam, że w zeszłym roku mój kolega wziął sobie urlop okolicznościowy związany z urodzeniem dzidzi jakoś miesiąc po fakcie....
taka ciekawostka ;)

Odpowiedz
aniaza 2009-08-29 o godz. 01:43
0

:prayer: :prayer: Dzięki - jesteście kochane - do mnie to dociera, tylko jak to tym babom u małża w pracy wytłumaczyć ??? Może jakoś przejdzie. A może w poniedziałek urodze i bedzie kłopot z głowy
:D

Odpowiedz
Gość 2009-08-29 o godz. 01:35
0

W przypadku ślubu:

Zwolnienie od pracy przysługuje pracownikowi, m.in. w razie ślubu. Należy się ono w wymiarze dwóch dni, których wykorzystanie powinno jednak nastąpić w czasie bezpośrednio związanym z tym wydarzeniem. Wprawdzie pracodawca ma obowiązek udzielić go w terminie wskazanym przez pracownika, ale z uwagi na cel zwolnienia, w zasadzie powinien on pokrywać się z datą tego zdarzenia lub przypadać w dniach poprzedzających dzień ślubu lub następujących po tej dacie. Udzielenie tego zwolnienia w terminie późniejszym mogłoby być uzasadnione jedynie wówczas, gdyby pracownik udowodnił, że właśnie w tym czasie ma załatwiać sprawy związane ze ślubem.

Ze str. :http://www.egospodarka.pl/8406,Kiedy-przysluguja-zwolnienia-okolicznosciowe,1,34,3.html

Tak jak Nezi, przypuszczam, że w przypadku narodzenia dziecka jest podobnie :)

Odpowiedz
Nezi 2009-08-29 o godz. 01:29
0

Ostatnio zmarła mi babcia, a pracodawca mnożył przeszkody i nie chciał udzielić mi urlopu z tego tytułu. Czy miał rację? Czy urlop z powodu zgonu członka rodziny jest płatny? – Beata W. z Białegostoku
Pracodawca nie miał racji, ponieważ wolne w przypadku śmierci bliskiej osoby jest obowiązkowe i wynika wprost z przepisów prawa. Jedynym warunkiem jest złożenie przez pracownika stosownego wniosku. Za okres zwolnienia od pracy należy się wynagrodzenie.
Kodeks pracy nie posługuje się wprost pojęciem „urlop okolicznościowy”, dopuszczając jednak zasadę, że w pewnych losowych wypadkach pracownik musi zostać zwolniony, ponieważ nakazują to zasady słuszności. Nie jest to jednak urlop, ponieważ pracownik jest jedynie zwolniony od świadczenia pracy w danym dniu lub dniach, z zachowaniem prawa do wynagrodzenia. Kwestie tych wyjątkowych zwolnień znajdują uregulowanie w przepisach wykonawczych, a mianowicie w rozporządzeniu w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy. Zgodnie z § 15, pracodawca jest obowiązany zwolnić pracownika na:
• 2 dni – w razie ślubu pracownika lub urodzenia się jego dziecka albo zgonu i pogrzebu małżonka pracownika lub jego dziecka, ojca, matki, ojczyma lub macochy,
• 1 dzień – w razie ślubu dziecka pracownika albo zgonu i pogrzebu jego siostry, brata, teściowej, teścia, babki, dziadka, a także innej osoby pozostającej na utrzymaniu pracownika lub pod jego bezpośrednią opieką.
Z powołanego przepisu wynika jasno, że w wypadku śmierci babci przysługuje Pani jeden dzień wolny. Kwestią otwartą pozostaje natomiast sprawa, kiedy ten dzień należy wykorzystać, prawo bowiem milczy na ten temat. Należy zatem skorzystać z interpretacji celowościowej i skłonić się do poglądu, że musi istnieć bezpośredni związek czasowy między zdarzeniem a dniem wolnym. Nie ma problemu, jeżeli uroczystość pogrzebowa odbywa się w dzień pracy – wtedy bez wątpienia zwolnienie przysługuje na ten właśnie dzień. Natomiast pewne trudności może nastręczać pogrzeb w weekend. Wtedy należy przyjąć, że pracownik może dokonać wyboru, czy bardziej pasuje mu wolny poniedziałek czy piątek.
Oczywiście w wolnym czasie pracownik musi dokonać czynności, dla których uzyskał wolne. Gdyby postąpił odmiennie, fakt ten mógłby zostać oceniony przez pracodawcę jako naruszenie obowiązków pracowniczych ze wszystkimi tego nieprzyjemnymi konsekwencjami. Jednak do sprawy terminu zwolnienia pracodawca powinien podchodzić elastycznie. Zasadne byłoby np. udzielenie dnia wolnego w nieco wcześniejszym terminie, np. na załatwienie wszelkich niezbędnych formalności związanych z pogrzebem. Do takiego stwierdzenia uprawnia wykładnia ustawowego wyrażenia „w razie zgonu i pogrzebu”. Ustawodawca jest w tym przypadku również elastyczny i pozwala tak ukształtować wolne, aby osoba zainteresowana jak najefektywniej i z jak największym pożytkiem wykorzystała ten czas.
Zgodnie z § 16 ust. 1 rozporządzenia w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy – za czas zwolnienia, o którym mowa w § 15, pracownik zachowuje prawo do wynagrodzenia ustalonego w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 297 k.p. Chodzi tu o rozporządzenie w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy. Zgodnie z § 5 ostatniego rozporządzenia, przy ustalaniu wynagrodzenia za czas zwolnienia od pracy oraz za czas niewykonywania pracy, gdy przepisy przewidują zachowanie przez pracownika prawa do wynagrodzenia, stosuje się zasady obowiązujące przy ustalaniu wynagrodzenia za urlop, z tym że składniki wynagrodzenia ustalane w wysokości przeciętnej oblicza się z miesiąca, w którym przypadło zwolnienie od pracy lub okres niewykonywania pracy.
Szef nie mógł odmówić Pani zwolnienia ani obniżyć Pani z tego tytułu pensji. Gdyby szef nie chciał wypełnić swych obowiązków albo np. obniżył Pani wynagrodzenie, pozostawałaby skarga na takie zachowanie, wniesiona do właściwego inspektora pracy, a następnie ewentualne dochodzenie swych praw przed sądem.
Stanisław Wurcel
Podstawa prawna:
• art. 297 ustawy z dnia 26 czerwca 1998 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz. 94 z późn. zm.),
• § 15–16 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. nr 60, poz. 281),
• § 5 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie sposobu ustalania wynagrodzenia w okresie niewykonywania pracy oraz wynagrodzenia stanowiącego podstawę obliczania odszkodowań, odpraw, dodatków wyrównawczych do wynagrodzenia oraz innych należności przewidzianych w kodeksie pracy (Dz.U. nr 62, poz. 289 z późn. zm.).

To porada z Inforu, co prawda dotyczy śmierci i pogrzebu ale ogólnie dotyczy urlopu okolicznościowego także tego dytyczącego narodzin dziecka. Mam nadzieję, że wystarczy. :D

Odpowiedz
Gość 2009-08-29 o godz. 01:23
0

Z tego co wiem, może wykorzysteć te dni dowolnie tylko z zastrzeżeniem, że w danym miesiącu, kiedy urodzi się dzidziuś.

Poszukam ustawy :)

Odpowiedz
Reklama
Nezi 2009-08-29 o godz. 01:21
0

Na pewno wszystko jest napisane w tym rozporzadzeniu:

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z 15 maja 1996 r. w sprawie sposobu usprawiedliwiania nieobecności w pracy oraz udzielania pracownikom zwolnień od pracy (Dz.U. nr 60. poz. 281).

o tym ile i na jakiej podstawie można udzielić urlopu okolicznościowego.
Poszukam jeszcze treści.

Odpowiedz
Nezi 2009-08-29 o godz. 00:59
0

Na pewno należy się 2 dni urlopu okolicznościowego. Jak mi się uda to poszukam art.
Dodatkowo tatuś dziecka może uzyskać zwolnienie lekarskie na opiekę nad żoną po porodzie. Na pewno jest to do uzyskania przy cesarce. Z tego co wiem 80% płatne zwolnienie do 14 dni.

Odpowiedz
Odpowiedz na pytanie