Quantcast
Odpowiedz na pytanie
Zamknij Dodaj odpowiedź
Gość 2009-11-04 o godz. 12:10
0

Oki dzieki :D

Odpowiedz
myffa 2009-11-04 o godz. 10:07
0

nie, netto to jest to co idzie do Twoich rączek :)
ale średnią do zasiłku wylicza się z brutto...

Odpowiedz
Gość 2009-11-04 o godz. 08:27
0

Jeśli te 1000 zł to jest kwota netto, którą otrzymuję, czyli już po potrąceniu, to jeszcze od tej kwoty coś odejmują??

Odpowiedz
myffa 2009-11-01 o godz. 13:29
0

Kobieta na zasiłku macierzyńskim objęta jest obowiązkowym ubezpieczeniem emerytalnym i rentowym. Nie odprowadza się natomiast w tym czasie składek na ubezpieczenie chorobowe.

Także podoana przez Ciebie kwota ulegnie obniżeniu o składki na ubezpieczenie społeczne.

Kilka informacji o zasiłku macierzyński:
Zasiłek macierzyński wynosi 100% wynagrodzenia lub przychodu stanowiącego podstawę jego wymiaru.

Podstawę wymiaru zasiłku dla pracownika stanowi przeciętne miesięczne wynagrodzenie wypłacone za okres 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie niezdolności do pracy.

Podstawę wymiaru zasiłku przysługującego ubezpieczonemu niebędącemu pracownikiem stanowi przeciętny miesięczny przychód, od którego opłacana jest składka na ubezpieczenie chorobowe, po odliczeniu kwoty odpowiadającej 18,71% podstawy wymiaru składek na to ubezpieczenie, z okresu 12 miesięcy kalendarzowych poprzedzających powstanie prawa do zasiłku.

Odpowiedz
Odpowiedz na pytanie