Quantcast
 • Gość odsłony: 56440

  Przebieg Mszy ślubnej OPIS

  Dla zainteresowanych

  Wejście do kościoła

  Obrzędy wstępne Mszy obrzędowej za nowożeńców mogą się rozpocząć w dwojaki sposób:
  a) Kapłan udaje się z ministrantami do drzwi kościoła i tam wita narzeczonych. Następnie wprowadza ich procesjonalnie do prezbiterium przy śpiewie na wejście.
  b) Narzeczeni wchodzą do prezbiterium przed Mszą św., po czym odbywa się procesja kapłana z ministrantami przy śpiewie na wejście.

  Gdy wszyscy przybędą przed ołtarz i zajmą swoje miejsca, kapłan żegna się i pozdrawia jak zwykle na początku Mszy św. Następnie zwraca się do narzeczonych i zgromadzonych, aby wprowadzić ich do udziału w obrzędach.

  Liturgia słowa

  Ma na celu uwydatnić znaczenie małżeństwa w dziejach zbawienia oraz jego zadania i obowiązki, zwłaszcza dotyczące uświęcenia małżonków i dzieci. Mogą być trzy czytania, z których pierwsze powinno być ze Starego Testamentu. Jest życzeniem Kościoła, aby przy wyborze tekstów biblijnych i ich wygłaszaniu czynnie uczestniczyli sami nowożeńcy lub ktoś z ich rodziny lub przyjaciół. Wypada sprawy te omówić z duszpasterzem podczas bezpośredniego przygotowania do małżeństwa.

  Liturgia sakramentu

  Po homilii wszyscy wstają, a narzeczeni zbliżają się do ołtarza i stają przed kapłanem. Kapłan zadaje im pytania dotyczące dobrowolnej zgody na małżeństwo, woli wytrwania w wierności oraz gotowości na przyjęcie i wychowanie potomstwa.

  (Imię i imię) czy chcecie dobrowolnie i bez żadnego przymusu zawrzeć związek małżeński?.

  Narzeczeni odpowiadają: Chcemy.

  Czy chcecie wytrwać w tym związku w zdrowiu i chorobie, w dobrej i zlej doli, aż do końca życia?

  Narzeczeni: Chcemy.

  Czy chcecie z miłością przyjąć i po katolicku wychować potomstwo, którym was Bóg obdarzy?

  Narzeczeni: Chcemy.

  Następnie wszyscy stojąc śpiewają trzy zwrotki hymnu do Ducha Świętego.
  Kapłan teraz zwraca się do narzeczonych, aby wyrazili zgodę małżeńską. Narzeczeni zwracają się do siebie i podają sobie prawe dłonie. Kapłan wiąże je końcem stuły.

  Narzeczeni powtarzają teraz kolejno za kapłanem:

  Ja (imię) biorę Ciebie (imię) za żonę (męża) i ślubuję Ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską oraz że Cię nie opuszczę aż do śmierci. Tak mi dopomóż, Panie Boże Wszechmogący, w Trójcy Jedyny i wszyscy Święci.

  Jeżeli narzeczeni nie mogą mówić, podpisują formułę wobec kapłana lub innymi znakami wyrażają zgodę na małżeństwo. Po wypowiedzeniu przez kapłana słów potwierdzenia małżeństwa usuwa stułę z dłoni nowożeńców.
  Następuje teraz błogosławieństwo obrączek i nałożenie ich wzajemne przez małżonków, jako znak miłości i wierności małżeńskiej. Mąż nakłada na serdeczny palec żony obrączkę przeznaczoną dla niej, a następnie czyni to żona wypowiadając przeznaczone na ten moment słowa.

  (Imię) przyjmij tę obrączkę jako znak mojej miłości i wierności. W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego.

  Liturgia sakramentu kończy się modlitwą powszechną, która obejmuje nowożeńców, ich bliskich oraz potrzeby całego Kościoła. Podane intencje należy dostosować do okoliczności. Wskazane jest, aby nowożeńcy uczestniczyli w ustaleniu brzmienia wezwań modlitwy powszechnej. Intencje podaje kantor albo sam kapłan. W grupach dobrze przygotowanych można je rozdzielić na członków rodziny nowożeńców. Także nowożeńcy mogą podać intencje dotyczące ich rodziców, bliskich i zgromadzonych.

  Liturgia eucharystyczna

  Do liturgii eucharystycznej, którą odprawia się w zwykły sposób, wprowadza się pewne zmiany. W czasie obrzędu przygotowania darów nowożeńcy mogą przynieść do ołtarza chleb i wino. Po Ojcze nasz kapłan opuściwszy embolizm Wybaw nas, zwraca się do nowożeńców i odmawia nad nimi błogosławieństwo. Po słowach Przekażcie sobie znak pokoju małżonkowie i wszyscy obecni mogą sobie przekazać, w ustalony sposób znak pokoju i miłości. Nowo zaślubieni mogą przyjąć Komunię świętą pod obiema postaciami. Msza św. kończy się uroczystym błogosławieństwem nowożeńców i wszystkich obecnych.
  Najpierw mówi: "Pochylcie głowy wasze przed Bogiem", po czym wyciąga ręce nad zaślubionymi i wypowiada słowa błogosławieństwa. Następnie błogosławi wszystkich: "Was wszystkich..." i mówi: "Idźcie w pokoju Chrystusa".

  Wyjście z kościoła

  Przed wyjściem z kościoła niekiedy nowożeńcy mają zwyczaj udawania się do bocznego ołtarza Matki Bożej na krótką chwilę modlitwy. Potem przez nawę główną udają się do drzwi kościoła, gdzie mają miejsce różne zwyczaje lokalne związane z zawieraniem małżeństwa. Przed kościołem nowożeńcy często przyjmują życzenia od uczestników uroczystości ślubnej

  Udzielanie sakramentu małżeństwa poza Mszą Ślubną przebiega bez liturgii eucharystycznej

  Odpowiedzi (10)
  Ostatnia odpowiedź: 2011-12-24, 15:28:35
  Kategoria: Ślub
Odpowiedz na pytanie
Zamknij Dodaj odpowiedź
MEGI26 2011-12-24 o godz. 15:28
0

co mozna zagrac na skrzypcach w koscile na slubie oprocz Ava Maria??

Odpowiedz
Gość 2011-08-19 o godz. 12:38
0

Pytałam niedawno o psalm. Poszukałam i znalzałam zestaw psalmów i czytań. Wklejam może komuś się przyda.
Zestawczytań jest na stronie:
http://www.kerygma.pl/main.php?op=4&go=771
Psalmy znalazłam na innym forum:
http://www.netwesele.pl/forum/viewtopic.php?t=4050&postdays=0&postorder=asc&start=60

Wklejam treść psalmów:
1. PSALM RESPONSORYJNY Ps 33 (32), 12—13. 18 i 20. 21—22

Refren: Pełna jest ziemia łaskawości Pana.

Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, *
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
Pan spogląda z nieba, *
widzi wszystkich ludzi.

Refren.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy czekają na Jego łaskę.
Dusza nasza oczekuje Pana, *
On jest naszą pomocą i tarczą.

Refren.

Raduje się w Nim nasze serce, *
ufamy Jego świętemu imieniu.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaską, *
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

Refren.

2. PSALM RESPONSORYJNY Ps 148, 1—2. 3—4. 9—10. 11—13

Refren: Niech imię Pana będzie pochwalone.
lub Alleluja.

Chwalcie Pana z niebios, *
chwalcie Go na wysokościach.
Chwalcie Go wszyscy Jego aniołowie, *
chwalcie Go wszystkie Jego zastępy.

Refren.

Chwalcie Go słońce i księżycu, *
chwalcie Go wszystkie gwiazdy świecące.
Chwalcie Go nieba najwyższe *
i wody, co są ponad niebem.

Refren.

Góry i wszelkie pagórki, *
drzewa rodzące owoc i wszystkie cedry,
Dzikie zwierzęta i wszelkie bydło, *
płazy i ptactwo skrzydlate.

Refren.

Królowie ziemscy i wszystkie narody, *
władcy i wszyscy sędziowie tej ziemi,
Młodzieńcy i dziewice, starcy i dzieci +
niech imię Pana wychwalają, *
bo tylko Jego imię jest wzniosłe.

Refren.

3. PSALM RESPONSORYJNY Ps 145 (144), 8—9. 10 i 15. 17—18

Refren: Nasz Pan jest dobry dla swych wszystkich dzieci.

Pan jest łagodny i miłosierny, *
nieskory do gniewu i bardzo łaskawy.
Pan jest dobry dla wszystkich, *
a Jego miłosierdzie nad wszystkim, co stworzył.

Refren.

Niech Cię wielbią, Panie, wszystkie Twoje dzieła *
i niech Cię błogosławią Twoi święci.
Oczy wszystkich zwracają się ku Tobie, *
a Ty karmisz ich we właściwym czasie.

Refren.

Pan jest sprawiedliwy na wszystkich swych drogach *
i łaskawy we wszystkich swoich dziełach.
Pan jest blisko wszystkich, którzy Go wzywają, *
wszystkich wzywających Go szczerze.

Refren

4. PSALM RESPONSORYJNY Ps 33(32), 12—13. 18 i 20. 21—22

Refren: Pełna jest ziemia łaskawości Pana.

Błogosławiony lud, którego Pan jest Bogiem, *
naród, który On wybrał na dziedzictwo dla siebie.
Pan spogląda z nieba, *
widzi wszystkich ludzi.

Refren.

Oczy Pana zwrócone na bogobojnych, *
na tych, którzy czekają na Jego łaskę.
Dusza nasza oczekuje Pana, *
On jest naszą pomocą i tarczą.

Refren.

Raduje się w Nim nasze serce, *
ufamy Jego świętemu imieniu.
Panie, niech nas ogarnie Twoja łaska, *
według nadziei, którą pokładamy w Tobie.

Refren.

5. PSALM RESPONSORYJNY Ps (103)102, 1—2. 8 i 13. 17—18a

Refren: Nasz Pan jest dobry i bardzo łaskawy.

Błogosław, duszo moja, Pana *
i wszystko, co we mnie, święte imię Jego.
Błogosław, duszo moja, Pana *
i nie zapominaj wszystkich Jego dobrodziejstw.

Refren.

Miłosierny jest Pan i łaskawy, *
nieskory do gniewu i bardzo cierpliwy.
Jak ojciec lituje się nad dziećmi, *
tak Pan się lituje nad tymi, którzy się Go boją.

Refren.

Lecz łaska Boga jest wieczna dla Jego wyznawców, *
a Jego sprawiedliwość nad ich potomstwem,
nad wszystkimi, *
którzy strzegą Jego przymierza.

Refren.

6. PSALM RESPONSORYJNY Ps 128 (127), 1—2. 3. 4—5

Refren: Błogosławiony, kto się boi Pana.

Błogosławiony jest każdy, kto się boi Pana *
i chodzi Jego drogami.
Będziesz spożywał owoc pracy rąk swoich, *
szczęście osiągniesz i dobrze ci będzie.

Refren.

Małżonka twoja jest jak płodny szczep winny *
w zaciszu twojego domu.
Synowie twoi jak oliwne gałązki *
dokoła twego stołu.

Refren.

Tak będzie błogosławiony człowiek, *
który się boi Pana!
Niech cię z Syjonu Pan błogosławi +
i obyś oglądał pomyślność Jeruzalem *
przez wszystkie dni twego życia.

Refren.

PS. Ten psalm jest chyba najczęściej wykonywany na ślubach, może dlatego, że opiewa szczęście małżeńskie. A dowcipni ćwicząc go zmieniają refren na: "Błogosławiony kto się boi żony"

7. PSALM RESPONSORYJNY Ps 34 (33), 2—3. 4—5. 8—9

Refren: Przez całe życie będę sławił Pana,

Będę błogosławił Pana po wieczne czasy, *
Jego chwała będzie zawsze na moich ustach.
Dusza moja chlubi się Panem, *
niech słyszą to pokorni i niech się weselą.

Refren.

Wysławiajcie razem ze mną Pana, *
wspólnie wywyższajmy Jego imię.
Szukałem pomocy u Pana, a On mnie wysłuchał *
i wyzwolił od wszelkiej trwogi.

Refren.

Anioł Pański otacza szańcem bogobojnych, *
aby ich ocalić.
Skosztujcie i zobaczcie, jak Pan jest dobry, *
szczęśliwy człowiek, który znajduje w Nim ucieczkę.

Refren.

8. PSALM RESPONSORYJNY Ps 112 (111), 1—2. 3—4. 7b—9

Refren. Radość znajduję w Pańskich przykazaniach.

Błogosławiony człowiek, który boi się Pana *
i wielką radość znajduje w Jego przykazaniach.
Potomstwo jego będzie potężne na ziemi, *
dostąpi błogosławieństwa pokolenie prawych.

Refren.

Dobrobyt i bogactwo będą w jego domu, *
a jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze.
On wschodzi w ciemnościach jak światło dla prawych, *
łagodny, miłosierny i sprawiedliwy.

Refren.

Jego mocne serce zaufało Panu, +
Jego wierne serce lękać się nie będzie, *
i spojrzy z wysoka na swoich przeciwników.
Rozdaje i obdarza ubogich, +
jego sprawiedliwość będzie trwała zawsze, *
wywyższona z chwałą będzie jego potęga.

Refren.

Odpowiedz
Gość 2011-07-23 o godz. 20:16
0

Dzięki Mary. Fajny wątek.

Odpowiedz
MaryJane 2011-07-23 o godz. 11:47
0

Fibi - poszukaj może tu: http://forum.styl.fm/s2/viewtopic.php?t=36447

Odpowiedz
Gość 2011-07-23 o godz. 08:50
0

Przepraszam, jeśli zaśmiecanie wątków przyklejonych jest niekulturalne. Mam kilka rozterek szczegółowych związanch z Liturgią.
1) Jaki psalm wybrałyście (chyba najczęciej wybierany jest psalm 127 tzw. psalm architektów - "jeżeli Pan domu..."). Czy macie jakieś inne pomysły. Czytań tyle jest ładnych, a psalm żaden inny nie przychodzi mi do głowy.
2) Czy któras z Was szła po Mszy Św. do ołtarza bocznego, żeby się pomodlić. Jak muzyka towarzyszy wtedy modlitwie. Czy sądzicie, że może być to Ave Maryja. Czy Ave przed Marszem Medelsona to będzie przeładowanie i lepiej wziąć jakąś inną melodię, albo po prostu ciszę, albo pieśń kościelna.
3) Jak było U Was jeśli chodzi o śpiewy, wyłączając ewentualne solówki. Chodzi mi głównie o części stałe, kto prowadzł śpiew
a) tylko organista
b) tylko schola/ chór
c) częściowo organista, częsciowo schola

Odpowiedz
Reklama
MaryJane 2011-06-27 o godz. 13:58
0

:D dzięki! u nas faktycznie sprawdza się to w samochodzie, ale już na codzień i .. w łóżku - nie! lol

Odpowiedz
Mała 2011-06-27 o godz. 10:20
0

Tak, jak w samochodzie - Pan Mlody po lewej, Panna Mloda po prawej :)

Pozdrawiam,
Mała

Odpowiedz
MaryJane 2011-06-27 o godz. 10:08
0

a ja mam nieśmiałe pytanie ... a myślę, że też poniekąd w temacie:
JAK STOJA MłODZI PRZED OłTARZEM? (po której stronie Pan Młody, a po której |Panna Młoda?)

Jakoś nie udało mi się zapamiętać, będąc na kilku ślubach..

Odpowiedz
sokol7 2010-10-06 o godz. 07:40
0

dzięki bardzo na pewno się przyda tym bardziej że będąc na kilku ślubach i tak cały czas się zastanawiam jak to ma byc naprawdę :stokrotka: :prayer:

Odpowiedz
Gość 2009-09-30 o godz. 06:12
0

BARDZO PRZYDATNE!!! DZIĘKI. W KONCU WIEM CO JEST PO KOLEI I JAK TO SIE FACHOWO ZWIE lol

Odpowiedz
Odpowiedz na pytanie