Quantcast
 • Gość odsłony: 1673

  Ochrona pracownicy w ciąży

  Pracownica w ciąży podlega szczególnej ochronie na podstawie kodeksu pracy. Pracownicy w ciąży nie można skutecznie wypowiedzieć umowy o pracę a także rozwiązać z nią tej umowy, chyba że zachodzą przyczyny uzasadniające rozwiązanie umowy bez wypowiedzenia z jej winy i reprezentująca pracownicę zakładowa organizacja związkowa wyraziła zgodę na rozwiązanie umowy.

  Oznacza to, że pracodawca nie może wypowiedzieć umowy o pracę pracownicy w ciąży bez jej winy. Nie może także rozwiązać z nią umowy o pracę nawet wówczas, gdy po dokonanym wypowiedzeniu, w okresie wypowiedzenia pracownica zajdzie w ciążę.

  Umowa o pracę może być rozwiązana także na podstawie porozumienia stron. Sąd Najwyższy wydał ostatnio orzeczenie, w którym stwierdził, że pracownica, która była w błędzie co do swego stanu podczas składania oferty rozwiązania umowy o pracę za porozumieniem stron, może się od swojego oświadczenia woli skutecznie uchylić.

  SN w uchwale Izby Administracyjnej, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 19 marca r., sygn. I PKN 156, stwierdził:

  1. Błąd pracownicy, która złożyła pracodawcy ofertę rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron, nie wiedząc, że jest w ciąży, polega na wadliwym powzięciu woli (mylnym wyobrażeniu o istniejącym stanie rzeczy).

  2. Pracownica, która nie wiedząc, że jest w ciąży, złożyła oświadczenie woli zmierzające do rozwiązania umowy o pracę może się uchylić od skutków tego oświadczenia niezależnie od tego, czy błąd został wywołany przez pracodawcę, czy wiedział on o błędzie lub mógł go z łatwością zauważyć.

  3. Pracownicy, która uchyliła się od skutków oferty rozwiązania umowy o pracę na mocy porozumienia stron złożonej pod wpływem błędu przysługuje wynagrodzenie za pracę na podstawie art. 81 kp.

  4. Oświadczenie pracownicy o uchyleniu się od skutków oświadczenia woli zmierzającego do rozwiązania umowy o pracę złożonego pod wpływem błędu, powinno być złożone pracodawcy w terminie przewidzianym do zgłoszenia gotowości podjęcia pracy po przywróceniu do niej, licząc od chwili wykrycia błędu.

Odpowiedz na pytanie
Zamknij Dodaj odpowiedź
Odpowiedz na pytanie
Reklama