Quantcast
Odpowiedz na pytanie
Zamknij Dodaj odpowiedź
Pliszka 2009-08-03 o godz. 15:32
0

W zasadzie prawie każda szkoła rodzenia w Warszawie jest teraz refundowana, trzeba tylko spełnić przynajmniej jeden z określonych warunków np mieć zameldowanie stałe lub tymczasowe na terenie miasta, pracować w Warszawie lub się tam uczyć albo być podopieczną np domu samotnej matki lub noclegowni. Na stronie szpitala św zofii też jest kilka popieranych przez szpital szkół rodzenia refundowanych z urzędu miasta- te dodatkowo dają dla chętnych rabat na jedynkę do porodów rodzinnych u siebie (sale dwuosobowe są bezpłatne)

Odpowiedz
Odpowiedz na pytanie