Quantcast
Odpowiedz na pytanie
Zamknij Dodaj odpowiedź
Gość 2013-11-25 o godz. 16:38
0

Dawno tu nie zaglądałam. Czyżby temat skończył się?
Proszę o opisywanie swoich doświadczeń związanych z adopcją z rodzinnym domem dziecka, czy rodziną zastępczą.
Napewno będą to cenne informacje z pierwszej ręki.
Napewno nie zawsze będą to same radosne przeżycia, ale cenne dla przyszłych rodziców. Pozdrowienia MAŁGOSIA

Odpowiedz
Gość 2013-10-30 o godz. 00:22
0

Witam. Pozdrawiam wszystkich którzy zajrzeli na tą stronę, oraz dziękuję
za wszelkie informacje.
Sama też starałam się znaleść informacje na ten temat- oto one

RODZINA ZASTĘPCZA
Jest to czasowa forma opieki zastępczej, która powstaje na mocy orzeczenia Sądu w sytuacji, kiedy dziecko nie może przebywać ze swoimi rodzicami. Dzieci umieszczane są w rodzinie zastępczej z powodu ograniczenia, pozbawienia bądź zawieszenia władzy rodzicielskiej.

Pod względem prawnym dziecko jest członkiem rodziny biologicznej, a w rodzinie zastępczej jedynie przebywa; rodzina zastępcza ma obowiązek utrzymywania kontaktów z rodzina naturalną w celu podtrzymywania więzi emocjonalnych łączących dziecko z jego rodzicami i innymi bliskimi.
Rodzina zastępcza działa w porozumieniu z powiatowym centrum pomocy rodzinie, od którego winna otrzymywać wsparcie i pomoc finansową na pokrycie kosztów utrzymania dziecka.
Pierwszeństwo w pełnieniu funkcji rodziny zastępczej maja osoby spokrewnione z dzieckiem.
W rodzinie zastępczej może być umieszczonych w tym samym czasie nie więcej niż troje dzieci.
Kto może zostać rodziną zastępczą?
Rodziną zastępczą mogą być ustanowieni zarówno małżonkowie, jak i osoba samotna, jeżeli spełniają następujące warunki:

posiadają stałe miejsce zamieszkania na terytorium RP i korzystają z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
dają rękojmię należytego wykonywania zadań rodziny zastępczej,
mają odpowiednie warunki mieszkaniowe oraz stałe źródło utrzymania,
nie są lub nie były pozbawione władzy rodzicielskiej, nie są ograniczone we władzy rodzicielskiej,
nie są chore na chorobę uniemożliwiającą właściwą opiekę nad dzieckiem,
uzyskały pozytywną opinię ośrodka adopcyjnego bądź ośrodka pomocy społecznej właściwego ze względu na miejsce zamieszkania;
odbyły szkolenie i uzyskały zaświadczenie kwalifikacyjne;
Obowiązki rodziny zastępczej

kierowanie się dobrem przyjętego dziecka,
sprawowanie opieki nad powierzonym dzieckiem osobiście,
poszanowanie jego praw( do wiedzy o swoim pochodzeniu, podtrzymywania kontaktu z rodziną pochodzenia, ochrony przed przemocą)
zapewnienie odpowiednich warunków bytowych,
zapewnienie możliwości rozwoju fizycznego, psychicznego i społecznego,
zapewnienie możliwości właściwej edukacji i rozwoju zainteresowań,
zapewnienie warunków do odpoczynku i organizacji czasu wolnego,
współpraca z Sądem Rodzinnym, PCPR, ośrodkiem adopcyjno - opiekuńczym,
Zagadnienia związane z funkcjonowaniem rodzin zastępczych reguluje:
Ustawa z dnia 29 listopada 1990 r. o pomocy społecznej (Dz.U. z 1998 r. Nr 64 poz. 64, poz. 414; Nr 106 poz.668; Nr 117 poz.756; Nr 162 poz. 1118 i 1126; z 1999r. Nr 20 poz. 170; Nr 79 poz. 885 i Nr 90 poz. 1001; z 2000r. Nr 12 poz. 136 i Nr 19 poz. 238; z 2001r. Nr 72 poz.748).
Rozporządzenie Rady Ministrów z dn. 29 września 2001r. w sprawie rodzin zastępczych (Dz.U. Nr 120 poz.1284)

POGOTOWIE RODZINNE
Jest to specyficzna forma rodziny zastępczej - zawodowa rodzina zastępcza krótkoterminowa. Powstaje na mocy umowy cywilno - prawnej pomiędzy rodziną zastępczą a Starostą powiatu (Dyrektorem MOPS reprezentującym Prezydenta Miasta).

Kandydaci ubiegający się o status pogotowia rodzinnego muszą odbyć szkolenie i uzyskać zaświadczenie kwalifikacyjne a także uzyskać pozytywną opinię ośrodka pomocy społecznej wydaną na podstawie wywiadu środowiskowego.
Rodzina otrzymuje wynagrodzenie z tytułu świadczonej opieki lub pozostawania w gotowości przyjęcia dziecka.
Do pogotowia rodzinnego kieruje się dzieci na pobyt okresowy nie dłużej niż na 12 miesięcy.
Pogotowia rodzinne mogą specjalizować się w opiece nad dziećmi: do 3 lat, oczekującymi na adopcję, niepełnosprawnymi, niedostosowanymi lub z innymi specyficznymi potrzebami.
RODZINNY DOM DZIECKA
Jest to rodzaj placówki opiekuńczo - wychowawczej, pracującej w ten sposób, aby stworzyć relacje pomiędzy pracownikami (małżonkami lub osobą samotną), a dziećmi, zbliżone do rodziny wielodzietnej.
Prowadzący placówkę mieszkają wspólnie z wychowywanymi dziećmi i prowadzą wspólne gospodarstwo domowe. Jeden z pracowników jest dyrektorem. W przypadku większej liczby dzieci, bądź dzieci wymagających specjalnej troski, może być zatrudniona druga osoba. Rodzinne domy dziecka przewidziane są zwykle dla licznych rodzeństw.
W stosunku do kandydatów chcących założyć rodzinny dom dziecka obowiązują takie same wymagania jak w przypadku rodzin zastępczych.

RODZINA ZAPRZYJAŹNIONA
Jest to rodzina lub osoba dająca dziecku przebywającemu w instytucji w miarę trwałe wsparcie psychiczne. Rodziny zaprzyjaźnione utrzymują z dzieckiem regularny kontakt i są dla dziecka osobami znaczącymi.
Rodzina zaprzyjaźniona nie ma wobec dziecka żadnych zobowiązań prawnych, ponosi jedynie odpowiedzialność moralną za nawiązanie więzi emocjonalnej.

Wszystkich zainteresowanych tym tematem odsyłam na stronę
http://www.nasz-bocian.pl/modules.php?name=News&file=article&sid=259

Po przeanalizowaniu wszystkich za i przeciw, zdecyduję się chyba jednak na adopcję. Mószę wam się przyznać, że byliśmy już na pierwszej rozmowie w ośrodku.
Nie ma co liczyć na wsparcie państwa, trzeba liczyć przedewszystkim na siebie i być w pełni dumnym z podjętej decyzji.
Myślę, że będę dumna.

Odpowiedz
Gość 2013-10-19 o godz. 04:44
0

Oj to długa historia. Napisałam podanie o córeczke od 0 do 5 lat.Od złożenia podania do dostania jej mineło 1,3 roku. Miała 9 msc jak ją dostałam. Teraz ma 8,5 roku. Nie masz wpływu co dostaniesz, tylko na płeć , bo wtedy czekasz na daną płeć. Prawda jest taka że wszyscy chcą małe księżniczki do 2 lat. Więc jak ci juz zaproponują to trzeba brac a nie wybrzydzać bo możesz czekać pare lat.W moim przypadku to by było nie do wytrzymania. Sprawdzali nas na wylot. Patrzyli jakia mam kafelki i tapety. Badania psychologiczne,pełno zaswiadczeń. Po prostu koszmar. Ale cóż ja bym nie zrobiła żeby mieć córeczke. W końcu była ona marzeniem mego życia. Miała byc moim spełnieńiem.Juz w domu okazała sie bardzo corym dzieckiem i tak jest nadal.Tu trzeba zaznaczyć że moja Samanta pierwszych 6 msc życia spędziła w szpitalu a tylko 3 msc w Domu Dziecka. Ale miała już być całkowicie zdrowa.Niestety nie zanosi sie na to. Zresztą pytaj , postaram się na wszystko odpowiedzieć. Pozdrawiam...

Odpowiedz
Gość 2013-10-18 o godz. 18:42
0

Tuferko - to wielkie gratulacje!!! a dużo miałaś przejść z tym związanych? długo trwało załatwianie formalności? no i w jakim wieku i jakiej płci masz dzieciątko? jak możesz to zdradź w jaki sposób je poznałaś, doszłaś do wniosku że właśnie to i w ogóle.

Odpowiedz
Gość 2013-10-18 o godz. 05:12
0

Ja chiałam byćprawdziwą matką więc adoptowałam . Moje szczęśćie dostało moje nazwisko i imię jakie chciałam. :P

Odpowiedz
Reklama
Gość 2013-10-18 o godz. 05:08
0

Jesli chodzi o rodzinny dom dom dziecka , to liczy przeważnie 6 dzieczaków a rodzina zastepcza to całkiem co innego. Beda ci płacic za dzieci ale i dzieci nie beda wasze , nie będą miec waszych nazwisk , co w przypadku poprzednimjest normalka, nikkt im was nie odbierze. W przypadku tej drugiej opcji jestesćie tylko opiekunami. A co jeżeli sie przyzwyczaićie a prawdziwi rodzice sie ockną...!

Odpowiedz
Odpowiedz na pytanie