Quantcast
  • aguulina odsłony: 1279

    Clo, duphaston, bromergon etc....odpu?ci????

    Wszystkie te lekarstwa maj? umo?liwi? mi zaj?cie w ci??? o któr? si? staram od pó?tora roku. Dodatkowo monitorowanie od 12 dc i efektów nie ma (Prócz dziury w bud?ecie) W tym cyklu sta?o si? co? dziwnego, mianowicie my?la?am ju? ?e w ko?cu si? uda?o poniewa? nie mia?am objawów nadchodz?cej @, 2 dni po terminie @ by?am ju? pewna, ?e fasolka jest. Jednak niedzielny poranek przyniós? rozczarowanie tak ogromne, i? my?la?am , ?e serce mi p?knie. Przy duphastonie nie zdarza?o mi si? to wcze?niej, wszystko by?o jak w zegarku, prócz tego, ?e p?cherzyki nie p?kaj?, dozna?am tego szcz??cia tylko 1 raz. W tym cyklu zwi?kszam dawk? clo i nie mam poj. co tym osi?gn?, lekarz stwierdzi?, ?e mo?e utworzy? si? cysta lecz pó?niej w tym miejscu p?cherzyki b?d? mia?y u?atwione ,, wyj?cie''. Co o tym wszystkim s?dzicie? Czy która? jest w podobnej sytuacji? Pomó?cie prosz? bo opadam z si?.

    Odpowiedzi (0)
    Kategoria: Pozostałe
Odpowiedz na pytanie
Zamknij Dodaj odpowiedź
Odpowiedz na pytanie