• vichemicsklep odsłony: 1638

    Metanol techniczny

    Opracowano strategię pobierania próbek w celu wykrycia osobistego narażenia na opary metanolu i kwasu mrówkowego . Kwas mrówkowy jest końcowym produktem metabolicznym metanolu, a część wdychanego kwasu mrówkowego jest wydalana bezpośrednio z moczem, więc kwas mrówkowy w moczu ujawniłby ekspozycję na oba czynniki. Liniowy związek z wdychanymi oparami można jednak wykazać tylko wtedy, gdy pobieranie próbek moczu zostało opóźnione do 16 godzin (następnego ranka) po ekspozycji. Narażenie na opary metanolu przy obecnym fińskim poziomie limitów higienicznych (200 ppm) dało 80 mg kwasu mrówkowego /g kreatyniny ; ekspozycja na kwas mrówkowy na granicy higienicznej (5 ppm) spowodowała 90 mg/g kreatyniny. Podobieństwo tych liczb może wskazywać na wspólne podłoże toksykologiczne tych empirycznie ustalonych wartości.

    Metanol techniczny

    Odpowiedzi (0)
    Kategoria: Pozostałe
Odpowiedz na pytanie
Zamknij Dodaj odpowiedź
Odpowiedz na pytanie