Quantcast

Czy bogatym należy się 500 plus?

Czy bogatym należy się 500 plus?

Czy bogatym należy się 500 plus?

canva.com

Rodzina 500 plus to program realizowany w Polsce od 2016 roku, którego celem jest wzrost liczby urodzeń i materialna pomoc rodzinom. Polega on na comiesięcznych świadczeniach w wysokości 500 zł na każde dziecko w rodzinie. Temat ten ciągle budzi sporo kontrowersji i pojawiają się pytania, czy bogatym należy się 500 plus?

Reklama

Program "Rodzina 500+" bez kryterium dochodowego

1 lipca 2019 roku wprowadzono, że świadczenia wychowawcze w wysokości 500 zł będą przysługiwać na wszystkie dzieci do 18. roku życia, bez względu na to, jakie dochody są uzyskiwane przez rodzinę. Co na to społeczeństwo? Część osób twierdzi, że zamożni nie powinni starać się o dodatkowe świadczenia na dzieci, gdyż nie potrzebują tych pieniędzy. Są też tacy, którzy uważają, że byłoby to niesprawiedliwe i każdemu, bez względu na dochody, należy się 500 plus.

Czy bogaci powinni dostawać 500 plus?

Wielu internautów nie zgadza się z twierdzeniem, że 500 plus powinno być uzależnione od dochodów rodziny. Uważają, że państwo, oferując świadczenia, nie powinno dzielić społeczeństwa na biednych i bogatych. Co więcej, są przekonani, że to dzięki zamożnym osobom, taki program jest w ogóle możliwy. Bogaci płacą przecież wysokie podatki. Dlaczego więc miałoby się im nie należeć 500 plus? Pojawiły się również głosy, że każde dziecko jest tak samo ważne, dlatego nie powinno się ustalać progów dochodowych.

500 plus tylko dla najuboższych?

Społeczeństwo w tej kwestii jest mocno podzielone. Wiele osób uważa, że program 500 plus spełnia swoje zadanie, jednak nie zgadza się z jego warunkami. Pieniądze powinny być przeznaczone tylko dla tych, którzy naprawdę ich potrzebują. Wprowadzanie progów finansowych uniemożliwiłoby więc pobieranie świadczeń przez osoby skrajnie zamożnie, które są w stanie zapewnić własnym dzieciom godne warunki.

A wy co o tym myślicie? Czy bogate osoby powinny otrzymywać 500 plus?

Reklama
Reklama