Quantcast

UMORZENIE SKŁADEK ZUS. Komu się należy i jak powinien wyglądać wniosek?

UMORZENIE SKŁADEK ZUS. Komu się należy i jak powinien wyglądać wniosek?

UMORZENIE SKŁADEK ZUS. Komu się należy i jak powinien wyglądać wniosek?

Koronawirus zabiera nam bliskich i sprawia, że sparaliżowana jest cała gospodarka. Ludzie tracą pracę i nie mają środków do życia. Kryzys odczuwają także mikrofirmy i samozatrudnieni, dla których czas walki z niewidzialnym wrogiem jest dla nich bardzo ciężką próbą. Rząd wychodzi im naprzeciw i wprowadza ustawę wspierającą. O co w niej chodzi?

Reklama

Umorzenie składek ZUS

Zwolnienie ze składek (składki także za wszystkich pracowników w firmach, które zatrudniają do 9 osób) na czas trzech miesięcy dotyczy wszystkich tych firm, które powstały przed 1.02.2020, a także osób samozatrudnionych, które mają przychód poniżej trzykrotności przeciętnego wynagrodzenia, zarejestrowanych przed 1 lutego 2020 roku.

Czy długo trzeba będzie czekać na decyzje?

Z tego, co mówi, Gertruda Uścińska, prezes ZUS, wspomniane wnioski będą realizowane priorytetowo. Na stronie gov.pl czytamy:

Świadczenie postojowe w kwocie do ok. 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia

Jak powinien wyglądać wniosek?

 1. dane płatnika składek
 2. a)imię i nazwisko, nazwę skróconą;
  b)numer NIP i REGON,
  zaś jeżeli płatnikowi składek nie nadano tych numerów lub jednego z nich – numer PESEL lub serię i numer dowodu osobistego albo paszportu,
  c)adres do korespondencji;

 3. oświadczenie płatnika składek, o którym mowa w art. 31zoust. 2, potwierdzające uzyskanie w lutym 2020 r. przychodu z działalności nie wyższego niż 300% prognozowanego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej w 2020 r.;

 4. Złożenie powyższego oświadczenia następuje pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń.

 5. inne informacje niezbędne do umorzenia składek;
 6. podpis wnioskodawcy.

Jak można złożyć wniosek?

Są trzy drogi złożenia wniosku:

 1. dokument papierowy
 2. dokument elektroniczny opatrzony kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym albo podpisem osobistym
 3. za pomocą profilu informacyjnego utworzonego w systemie teleinformatycznym udostępnionym przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych

Czy będziesz składać wniosek?

Reklama
Reklama