Quantcast

Jak kupić tanie ubezpieczenie samochodu?

Jak kupić tanie ubezpieczenie samochodu?

Oferty polis ubezpieczeniowych OC różnią się ceną, ponieważ ich zakres i sumy gwarancyjne są zawsze takie same. Sprawdźmy, jak kupić tanie ubezpieczenie samochodu i co może spowodować obniżenie składki ubezpieczeniowej.

Reklama

Polisa OC posiadaczy pojazdów mechanicznych obejmuje szkody powstałe w związku z ruchem tych pojazdów. Mogą to być zarówno szkody osobowe, jak i majątkowe. Poszkodowani w zdarzeniach drogowych otrzymują wówczas wypłatę odszkodowania z polisy OC sprawcy.

Podstawa prawna ubezpieczeń komunikacyjnych OC

Ustawa z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych nakłada na wszystkich posiadaczy pojazdów mechanicznych obowiązek ich ubezpieczania. Muszą oni przed wprowadzeniem do ruchu pojazdu lub przed wygaśnięciem dotychczas obowiązującej umowy ubezpieczenia OC, zawrzeć nową umowę.

Odszkodowanie, zgodnie z art. 36 wspominanej ustawy, ustalane jest i wypłacane przez ubezpieczyciela w granicach odpowiedzialności cywilnej posiadacza lub kierującego ubezpieczonym pojazdem, najwyżej jednak do ustalonej w umowie ubezpieczenia sumy gwarancyjnej. Suma gwarancyjna w ubezpieczeniu OC nie może być niższa niż równowartość w złotych:

·         przy szkodach na osobie - 5 210 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych;

·         przy szkodach w mieniu - 1 050 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, którego skutki są objęte ubezpieczeniem bez względu na liczbę poszkodowanych.

Przy przeliczaniu tych sum na złote stosuje się kurs średni ogłaszany przez Narodowy Bank Polski obowiązujący w dniu wyrządzenia szkody.

Zakłady ubezpieczeniowe oferujące w Polsce OC są zobowiązane zaoferować klientom ten sam zakres ochrony ubezpieczeniowej oraz te same sumy gwarancyjne. Mogą jednak różnicować swoje oferty pod względem ceny, tj. wysokości składki ubezpieczeniowej. Dlatego w różnych towarzystwach ubezpieczeniowych OC dla tego samego auta i tego samego kierowcy może mieć zupełnie inną cenę.

Średnie ceny OC w Polsce

Z początkiem 2019 roku średnia cena polisy OC w Polsce wynosiła 1028 zł, a rok wcześniej było to 1032 zł. Najmniej za OC można zapłacić 300-350 zł, ale są i tacy kierowcy, którzy zapłacą nawet 3 razy więcej za to samo ubezpieczenie. Cena polisy zależna jest od wielu kryteriów, których zestaw sami ustalają ubezpieczyciele. Wśród nich wymienia się takie czynniki jak:

·         wiek i doświadczenie kierowcy;

·         miejsce rejestracji i użytkowania pojazdu;

·         model, markę i pojemność silnika pojazdu;

·         zniżki/zwyżki na ubezpieczenie OC zgromadzone przez kierowcę.

Jak można oszczędzić na zakupie ubezpieczenia samochodu?

Auto musimy ubezpieczyć, ale zanim podpiszemy jakąkolwiek umowę z ubezpieczycielem, powinniśmy znaleźć polisę, która będzie w naszym przypadku najtańsza. Są sprawdzone sposoby na to, aby obniżyć roczną składkę na OC.

Na pewno można to zrobić dzięki zniżkom za bezszkodową jazdę, ale zyskuje się je z czasem. Najczęściej ubezpieczyciele przyznają za każdy rok bezszkodowej jazdy 10 proc. zniżki na kolejną polisę. Jeżdżąc więc 6 lat bez żadnej szkody, otrzymuje się 60-70 proc. zniżki na OC. Każdy z ubezpieczycieli może jednak te zniżki przyznawać inaczej. Są też wykorzystywane zwyżki na OC związane m.in. z młodym wiekiem osoby ubezpieczającej samochód.

Koszt polisy OC można zweryfikować, wybierając ubezpieczenie samochodu na ubezpieczamy-auto.pl. Tam też znajdziemy przykłady ofert, także dla młodych kierowców, które dowodzą, że nie muszą być one horrendalnie wysokie. Trzeba wiedzieć, że o ile za bezszkodową jazdę ubezpieczyciele przyznają zniżki na OC, to za każdą szkodę odbierana jest część zniżki na ubezpieczenie OC - od 10 do 30 punktów procentowych.

Sposobem na tańsze OC może być nie tylko samodzielne gromadzenie zniżek, ale i rejestracja auta ze współwłaścicielem, który ma wysokie zniżki. To częsta praktyka wśród młodych kierowców. Ubezpieczają oni auto wraz z rodzicem, dzięki czemu towarzystwo ubezpieczeniowe przy wyliczaniu składki bierze pod uwagę zniżki współwłaściciela. Warto jednak wziąć pod uwagę i to, że jeśli młody kierowca spowoduje wypadek, to obaj otrzymają zwyżkę na OC.

Korzystna cena OC może wynikać z typu ubezpieczanego auta. Generalnie najdroższe w ubezpieczaniu w ramach polisy OC są auta luksusowych marek - Rover, BMW czy Lexus, a najtańsze samochody marki Kia czy Dacia. Ważny jest też silnik pojazdu - im jest mniejszy, tym mniej za OC przyjdzie zapłacić w ramach rocznej składki.  Nie każdy zdaje sobie sprawę z tego, że składka zależna jest też od miejsca rejestracji pojazdu. W dużych miastach, gdzie ryzyko wypadku czy kolizji jest wyższe, OC też będzie droższe niż w mniejszym mieście.

Za ciekawostkę należy uznać fakt, że można kupić tańsze ubezpieczenie samochodu w pakiecie, np. z polisą AC i assistance, albo wtedy, gdy umowę ubezpieczeniową klient podpisuje w trybie online. Ubezpieczyciele w takich sytuacjach są skłonni udzielić klientom dodatkowej zniżki marketingowej na zakup komunikacyjnej polisy OC.

Kalkulacja obowiązkowa!

Warto zawsze przed podpisaniem umowy z wybranym towarzystwem ubezpieczeniowym sięgnąć po kalkulator ubezpieczenia samochodu Ubezpieczamy Auto, aby wyliczyć ubezpieczenie dla konkretnego pojazdu - z jednym właścicielem i ze współwłaścicielem. Jeśli mamy możliwość wykupienia OC online, dla obniżenia składki ubezpieczeniowej, warto to zrobić. Podobnie w przypadku chęci wykupienia dla pojazdu nie tylko obowiązkowego ubezpieczenia OC, ale też fakultatywnego AC - warto tego dokonać w jednym towarzystwie ubezpieczeniowym, gdyż może być taniej.

Reklama
Reklama