Quantcast

Trujące kosmetyki

Trujące kosmetyki

Jesteśmy zewsząd atakowani chemią, konserwantami, spalinami, pestycydami itp. Wiele trujących substancji, bardzo toksycznych zawierają medykamenty, oraz kosmetyki. Jest to ta czarna strona, często przemilczana.

Warto wiedzieć na jakie pierwiastki należy uważać, aby szczególnie ich unikać, lub chociażby w trakcie stosowania mieć pełną świadomość ich toksyczności.

Reklama

Jednym z nich jest nikiel. Posiada on dwa oblicza -jest niezbędny dla zdrowia, ale jego nadmiar sieje spustoszenie.

Kolejnym związkiem zakazanym w kosmetologii jest kadm. Wypiera z organizmu cynk będąc przyczyną miażdżycy, jest kancerogenny, wpływa na bezpłodność oraz wzrost, zaburza rolę wapnia -wpływa na osteoporozę itd. Równie szkodliwy wpływ posiada również amon.

Rtęć działa rakotwórczo, uszkadza nerki, wzrok, jednak najbardziej uwidacznia się degradując mózg jednocześnie doprowadzając do wielu chorób ośrodkowego układu nerwowego. Posiada swe zastosowanie w nielicznych medykamentach, szczepionkach oraz kosmetykach.

Choć toksyczny a jednak nadal stosowanym pierwiastkiem jest aluminium. Jego źródła można doszukiwać się nawet w gastronomii (garnki, proszek do pieczenia itd), również woda z wodociągów nie jest wolna od glinu mającego wpływać na choroby układu nerwowego, uszkodzenie neuronów, czy też zaburzenia pamięci.

Dlatego warto wybierać ekologiczne, naturalne rozwiązania jako pozytywny akcent we wszech otaczającej codzienności.

Reklama
Reklama